Investicijos į visuomenę - Telia

Investicijos į interneto technologijas

Turinys

  Prioritetai: didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

  investicijos į interneto technologijas papildomų stabilių pajamų

  Tikslinės sritys: miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra; atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais; veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

  Remiama veikla: miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios investicijos į interneto technologijas ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas; minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

  investicijos į interneto technologijas karjeros brokeris

  Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.