Finansų matematika -

Pasirinkimo finansinė matematika,

Turinys

  Finansinių rinkų modeliavimas arba kam investavimui reikalinga matematika   pasirinkimo finansinė matematika Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad investavimas finansų rinkose yra paprastas dalykas. Daugelis žmonių tiesiog eina į banką ir dalį savo pinigų padeda į taupomąją sąskaitą. Geriausiu atveju nusiperka obligacijų arba taip vadinamų nerizikingų vertybinių popierių. Tačiau jie nesusimąsto, kad metinė infliacijos norma gali viršyti uždirbamas metines palūkanas ir taip tokia investicija gali atnešti ne pelno, bet nuostolių. Dar blogiau, kai piliečiai pinigus laiko namuose, manydami, kad taip apsaugo savo turtą nuo investavimo rizikos.

  Mokymo ir mokymosi veiklos: Tradicinės, interaktyvios, kviestinių dėstytojų praktikų paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, praktinės užduotys, individualios pasirinkimo finansinė matematika, literatūros analizė, atvejo analizė ir kt. Programoje siekiama problemomis grįsto mokymo bei aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: siekiama kuo daugiau spęsti realias situacijas imituojančių užduočių, modeliuoti realius reiškinius, sukurti diskusinę aplinką, aktyvinti grupinį darbą.

  pasirinkimo finansinė matematika kaip atsiimti pinigus iš pasirinkimo galimybės

  Savarankiškas ar grupinis studentų darbas orientuojamas į profesinių kompetencijų ugdymą bei praktinę veiklą, nuodugnų turimų žinių pritaikomumo suvokimą, grįstą mokslinės literatūros analize, įžvalgomis, kritiniu mąstymu. Studentai savarankiškai ruošiasi laboratoriniams darbams pasirinkimo finansinė matematika jų gynimui, egzaminams, rengia baigiamąjį darbą, atlieka praktiką Studijų rezultatų vertinimo būdai: Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema.

  Pasiektų rezultatų atitikimas studijų dalyko rezultatams įvertinamas per tarpinius atsiskaitymus kontroliniai darbai, laboratoriniai darbai, koliokviumai, grupiniai ir individualūs darbai, savarankiški darbai, savęs ir ar pasirinkimo finansinė matematika įvertinimas ir egzaminą.

  pasirinkimo finansinė matematika

  Galutinį įvertinimą pažymį sudaro visų atsiskaitymų įvertinimų padaugintų iš svertinių koeficientų suma. Sandara: Studijų dalykai moduliaipraktika: Studijų krypties dalykų apimtis — kreditai įskaitant praktiką 15 kreditų.

  Matematikos ir matematikos taikymo dalykai: Algebra, Geometrija, Matematinė analizė, Diskrečioji matematika, Tikimybių teorija, Matematinė statistika, Diferencialinės lygtys, Matematinis modeliavimas ir analizė, Finansiniai skaičiavimai, Ekonometrija, Skaitiniai metodai, Finansų rinkos atsitiktiniai procesai, Finansinės laiko eilutės ir kt.

  Ekonomikos ir finansų dalykai: Mikroekonomika, Makroekonomika, Finansai, Finansinių sprendimų modeliavimas, Investavimas ir kt. Draudos dalykai: Aktuarinė matematika, Gyvybės draudimas, Turto draudimas.

  pasirinkimo finansinė matematika

  Informatikos dalykai: Kompiuterinės sistemos, Taikomoji matematikos programinė įranga, Programavimas kompiuterinėse matematikos sistemose, Duomenų bazių valdymo pasirinkimo finansinė matematika, Kompiuterinė statistika, Verslo analitikos priemonės ir kt. Specializacijos: — Studento pasirinkimai: Galima pasirinkti specializuotus alternatyvius pasirinkimo finansinė matematika, pavyzdžiui, Įmonės finansų valdymas, Rizikos valdymas, Operacijų tyrimas, Optimizavimo metodai, Išlikimo teorijos pagrindai.

  Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Finansų ir draudimo matematikos bakalauro kvalifikacija suteikia galimybę dirbti įvairaus profilio finansų ar draudimo bei jų priežiūros institucijose bankuose, investiciniuose, pensijų fonduose, vertybinių popierių biržose, draudimo kompanijose ir pan. Tolesnių pasirinkimo finansinė matematika galimybės: Pasirinkimo finansinė matematika galės tęsti studijas matematikos A01taikomosios matematikos A02statistikos A03ekonomikos J01finansų L03 studijų krypčių pasirinkimo finansinė matematika Lietuvoje ir užsienyje, laipsnio nesuteikiančių studijų programose matematikos pedagogo profesinei kvalifikacijai įgyti.

  pasirinkimo finansinė matematika ar kriptovaliuta augs