Paslaugos, darbas, uždarbis internete

Uždarbis internete be kvietimų 2020 m

Konkurso eiga Remiamos veiklos Parama skiriama Lietuvos aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių toliau — užsieniečiai dėstytojai pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

uždarbis internete be kvietimų 2020 m

Tinkami veiklos dalyviai Užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų aukštos kvalifikacijos dėstytojai, mokslininkai bei praktikai. Galimi paraiškos teikėjai Aukštosios mokyklos.

uždarbis internete be kvietimų 2020 m variantai pavyzdžiuose

Reikalavimai ir prioritetai Atkreipiame dėmesį, kad šis kvietimas yra skirtas kalendoriniams metams ir kitas kvietimas metams nebus skelbiamas. Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyks m.

Paskelbti kvietimai

Finansuojama dėstymo vizito trukmė — nuo 10 iki 15 darbo su uždarbis internete be kvietimų 2020 m dienų toliau — dėstymo dienos. Vizito dienos, kai nevyksta darbas su studentais, nėra finansuojamos. Užsieniečio dėstytojo vidutinis darbo krūvis per vieną dėstymo dieną turi būti ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos, kurios apima formaliai suplanuotą tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo.

Papildomos dėstytojo veiklos, tokios kaip uždarbis internete be kvietimų 2020 m paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir kita veikla, naudinga aukštajai mokyklai uždarbis internete be kvietimų 2020 m ar platesnei visuomenei, suteikia vizitui pridėtinę vertę tokia informacija turi būti nurodyta preliminarioje vizito programoje.

Reikalavimai ir prioritetai

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti skiriama, jei aukštosios mokyklos skiriamos lėšos užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti sudaro ne mažiau kaip 30 procentų visam vizitui reikalingų lėšų. Atrankos kriterijai Sprendimas skirti paramą konkretiems užsieniečiams dėstytojams priimamas įvertinus: užsieniečio dėstytojo vizito poreikio ir tikslingumo pagrįstumą; vizito uždarbis internete be kvietimų 2020 m studentams ir aukštajai mokyklai; dėstomo dalyko modulio kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumą; užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekamą papildomą veiklą; užsieniečio dėstytojo pedagoginę, mokslinio meninio darbo ar praktinę patirtį; aukštosios mokyklos motyvaciją priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją; aukštosios uždarbis internete be kvietimų 2020 m skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti.

Sudarant konkursinę eilę, ekspertų įvertintos paraiškos išdėstomos gautų kokybinio vertinimo balų mažėjimo tvarka.

Nesąžiningos pajamos internete finansavimas Konkurso būdu skiriamos paramos dydis: jei užsienietis dėstytojas atitinka į profesoriaus pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus — 8 baziniai socialiniai išmokų dydžiai už vieną dėstymo dieną; jei užsienietis dėstytojas atitinka į docento pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus — 6 baziniai socialiniai išmokų dydžiai už vieną dėstymo dieną; jei užsienietis dėstytojas turi mokslo meno daktaro laipsnį, bet neatitinka profesoriaus ir docento pareigybėms aukštojoje mokykloje keliamų reikalavimų — 3 baziniai socialiniai išmokų dydžiai už vieną dėstymo dieną.

Užsieniečiui dėstytojui, atvykusiam iš Pietryčių Azijos išskyrus posovietinės erdvės valstybesŠiaurės ir Pietų Amerikos bei Okeanijos regionų, nepriklausomai nuo dėstymo vizito trukmės, konkurso būdu skiriama parama indeksuojama taikant 1,5 dydžio koeficientą.

Paslaugos, darbas, uždarbis internete

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo: kelionės išlaidoms padengti; darbo užmokesčiui. Konkursui pateikiami dokumentai Atkreipiame dėmesį, kad turi būti pateikta internetu uždirbantys vaizdo įrašai bendra tos pačios aukštosios mokyklos paraiška užsienio dėstytojų vizitams vienam kvietimui, t.

Gavus daugiau nei vieną paraišką dokumentų paketą iš tos pačios aukštosios mokyklos, jos nebus svarstomos. Uždarbis internete be kvietimų 2020 m paketą sudaro: užpildyta Patikinimo deklaracija. Prašome šį dokumentą teikti Excel formatu ; kiekvieno kviečiamo užsieniečio dėstytojo vizitui užpildyta ir aukštosios mokyklos atsakingo už programą koordinatoriaus pasirašyta paraiškos formakartu su priedais: Dėstytojo gyvenimo aprašymu lietuvių, anglų arba rusų kalba, kuriame būtų nurodyta institucija, iš kurios yra kviečiamas užsienietis uždarbis internete be kvietimų 2020 m jei tokia yradėstytojo tarptautinė pedagoginė, mokslinė ir ar praktinė patirtis, turima aukštojo mokslo kvalifikacija ir institucija, kurioje ji įgyta; Laisvos formos dėstytojo preliminariu patvirtinimu, kad jis ketina atvykti dėstyti arba jau dėsto aukštojoje mokykloje paraiškoje nurodytą dalyką -us ar modulį -ius.

Paslaugos, darbas, uždarbis internete | dvylikakedziu.lt

Konkurso eiga Visi dokumentai Švietimo mainų paramos fondui turi būti pateikti paštu ud smpf. Po paraiškų pateikimo bus vertinamas gautų paraiškų tinkamumas. Jo metu tikrinama kiekvienos konkursui pateiktos paraiškos atitiktis Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, tvarkos apraše ir šiame kvietime nurodytiems reikalavimams.

Kaip užsidirbti internetu pragyvenimui? - dvylikakedziu.lt

Tinkamumo vertinimo kriterijai: paraiška pateikta laiku; pridėti visi su paraiška privalomi pateikti dokumentai; paraiška pasirašyta programos koordinatoriaus; teisingai paskaičiuotas institucijos indėlis vizitui; kviečiamo užsienio dėstytojo darbo krūvis vizito metu atitinka tvarkos apraše nustatytus minimalius reikalavimus. Paraiškos, netenkinančios aukščiau nurodytų tinkamumo vertinimo kriterijų, bus atmetamos ir nebus teikiamos ekspertiniam paraiškų vertinimui.

uždarbis internete be kvietimų 2020 m

Tinkamų paraiškų sąrašas bus paskelbtas Fondo tinklalapyje per 10 darbo dienų nuo paskutinės dokumentų konkursui pateikimo dienos. Tinkamų paraiškų ekspertinį vertinimą atlieka Fondo direktoriaus patvirtinti ekspertai. Užsieniečių dėstytojų, kurių vizitams yra uždarbis internete be kvietimų 2020 m parama, sąrašą bei rezervinį sąrašą tvirtina Fondo direktorius.

Apie konkurso rezultatus visi paraiškų teikėjai bus informuoti iki m. Studentų atsiliepimai apie studijas užsienyje Šalis:Kinija Programa:Magistro studijos.