Tward galimybės, CEEOL - Article Detail

Turinys

  1. Books similar to Reklama, kuri patinka: išmok maksimaliai išnaudoti "Facebook" galimybes
  2. It is argued that teaching Academic English at the university-level is presently confronted with a number of obstacles due to the current global tendencies toward the spoken medium of language on the one hand, and, more locally, English curriculum cuts in Lithuanian higher education institutions.
  3. Variantas svarbiausias dalykas
  4. EBSCOhost | | Toward Building a Taxonomy of EAP Activities in a Lithuanian Classroom.

  Sexism eng Straipsniai Tyrimu siekiama įvertinti vienkartinio užsiėmimo seksualinio priekabiavimo tema veiksmingumą mažinant studentų klaidingus įsitikinimus dėl seksualinio priekabiavimo ir teigiamas nuostatas dėl seksualinio priekabiavimo, skatinti geresnį seksualinio priekabiavimo tward galimybės atpažinimą, taip siekiant spręsti seksualinio tward galimybės problemą studentų grupėje.

  Tyrimo rezultatai parodė statistiškai reikšmingus požiūrio į seksualinį priekabiavimą, seksualinio priekabiavimo mitų išreikštumo bei seksualinio priekabiavimo situacijų vertinimo skirtumus prieš dalyvaujant užsiėmime ir tward galimybės jo.

  Studentai, dalyvavę užsiėmime, pasižymėjo tward galimybės išreikštomis teigiamomis nuostatomis dėl seksualinio priekabiavimo ir rečiau tward galimybės priekabiavimą laikė romantinių santykių dalimi.

  Be to, šie studentai visas seksualinio priekabiavimo situacijas vertino kaip labiau atspindinčias seksualinį priekabiavimą, seksualiniam priekabiavimui dažniau priskyrė ir tas situacijas, kuriose auka yra vyras. Vis dėlto duomenų analizė taip pat parodė, kad dalyvavę užsiėmime studentai dažniau buvo linkę atsakomybę už seksualinį priekabiavimą priskirti moterims nei prieš dalyvaudami užsiėmime.

  tward galimybės

  An absence of a clear definition and the prevailing misconceptions about sexual harassment, as well as a lack of information about tward galimybės procedure of reporting sexual harassment, makes sexual harassment an ambiguous problem that became the topic of public discussion but has not been dealt with properly.

  Various studies show tward galimybės results of different sexual harassment prevention activities and makes it possible to assume that such training might be a way of reducing the prevalence of sexual tward galimybės in the academic environment.

  Applying the theoretical framework of Political Opportunity Structure, the nation-wide political spectrum is regarded an as important element of the structure of political opportunities available to minority communities. The structure of established political conflicts in Estonia and Serbia are analyzed tward galimybės the point of view of ethnic minority politics, assessing the effect of nation-wide cleavages on the patterns of cooperation with ethnic minority political forces tward galimybės concrete impact on minority-related policies. Remiantis Estijos rusų ir Serbijos vengrų atvejų studijų teikiamais pavyzdžiais, straipsnyje nagrinėjama, kaip pokomunistinių valstybių vidinių politinių takoskyrų struktūra paveikė šalies etninių mažumų politinio dalyvavimo ypatumus ir politinės sistemos atvirumą mažumų dalyvavimui bei jų keliamiems reikalavimams. Taikant politinių galimybių struktūros teorinį modelį, nacionalinio masto politinių partijų spektro susiskaidymas į politines pozicijas pagal pagrindines šalies vystymosi kryptis yra analizuojamas kaip esminis etninių mažumų politinių galimybių struktūros elementas. Keliama hipotezė, kad politinis spektras, pasižymintis didele poliarizacija esminiais šalies raidos klausimais, sąlygoja palankesnes galimybes politinės sistemos atvirumui kuris skatintų etninių mažumų dalyvavimą ir padėtų įgyvendinti jų kolektyvinius interesus negu politinis spektras į tward galimybės įeinančios partijos sutaria dėl esminių nacionalinės politikos krypčių.

  The aim of this study was to assess the effectiveness of a brief sexual harassment training course in reducing positive attitudes toward sexual harassment and the acceptance of sexual harassment myths, as well as improving the identification of sexual harassment situations, in tward galimybės sample of Lithuanian students. Thirty-two students 28 females and 4 males took part in this research and attended a brief sexual harassment training tward galimybės lasted for 1 hour 30 tward galimybės.

  Additional demographic questions were also included.

  variantai, kas tai yra manekenėms milijardo variantas

  The results revealed significant changes in sexual harassment perception, myth acceptance and attitudes toward sexual harassment tward galimybės and after the training.

  Study results showed significantly reduced positive attitudes toward sexual harassment and that the participants were less likely to attribute sexual harassment to being a part of a romantic relationship.

  tward galimybės

  The study results also revealed that after the training, the participants evaluated more sexual harassment scenarios as sexual harassment than before the training.