„Vilniaus vandenys“ akcininkams išmokės 3 mln. eurų dividendų | „Vilniaus vandenys“

Pagrindinės pajamos tinkle, Informacijos suvestinė

  1. ESO m.
  2. Telekomunikacijų veiklos statistika
  3. „Vilniaus vandenys“ akcininkams išmokės 3 mln. eurų dividendų | „Vilniaus vandenys“

Neįskaičiuojami asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, iki jam sueis treji metai, ir asmenys, atliekantys privalomąją karo tarnybą. Skaičiuojamas pagrindinės pajamos tinkle ataskaitinį laikotarpį įmonėje dirbusių asmenų skaičius.

pagrindinės pajamos tinkle

Įmonė — gaminantis prekes ir arba pagrindinės pajamos tinkle paslaugas organizacinis juridinis vienetas, užsiimantis viena ar daugiau ekonominės veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose ir turintis sprendimų pagrindinės pajamos tinkle teisę. Juridiniai vienetai apima juridinius ir fizinius asmenis, kurie teisėtai užsiima ūkine ekonomine veikla. Pardavimo pajamos apyvarta — įmonės veiklos pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, pardavus prekes ar suteikus paslaugas pirkėjui klientuineįskaitant pridėtinės vertės mokesčio PVM.

dvejetainiai variantai yra esmė

Neįtraukiamos pajamos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį turtą, iš finansinės ir investicinės veiklos, dividendų ir pan. Plačiajuostis ryšys — elektroninių ryšių prieigos paslauga, suteikianti galimybę apsikeisti duomenimis dideliu greičiu.

Niujorke Deloitte pasaulinio tinklo bendrovės toliau — Deloitte pranešė apie bendras pajamas, kurios už metus, pasibaigusius m. JAV dolerių. Bendros organizacijos pajamos atspindi 9,5 proc. Visi konsultacijų padaliniai paskelbė apie dviženklius augimo rodiklius visame pasaulyje. Svarbiausios įžvalgos: Didžiausias augimas, siekęs 22,5 proc.

Plačiajuosčiam ryšiui priskiriamos elektroninių ryšių paslaugos, teikiamos naudojant skaitmeninių abonentinių linijų xDSLšviesolaidžio optinio ryšio linijų, kabelinės televizijos, skirtųjų linijų ir kitas elektroninių ryšių technologijas pagrindinės pajamos tinkle judriojo ryšio technologijas.

Skaitmeninė telefono linija ISDN — skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo linija. Tarptautinių pokalbių trukmė — tarptautinių pokalbių, užbaigiamų įeinančių ir inicijuojamų išeinančių šalies viešojo fiksuotojo ir arba judriojo telefono ryšio tinkluose, trukmė.

Kvietimas į seminarą "4 efektyvūs, konkretūs ir paprasti būdai susikurti pasyvias pajamas"

Tarptinklinio judriojo ryšio pokalbių trukmė — Lietuvos viešojo judriojo ryšio tinklo abonentų, pasinaudojusių tarptinklinio ryšio paslaugomis, inicijuotų ir priimtų skambučių trukmė. Viešasis fiksuotojo ryšio tinklas — viešasis ryšių tinklas, kurio galiniai taškai yra fiksuoti.

Deloitte pranešė apie rekordines 36,8 mlrd. JAV dolerių pajamas

Viešasis judriojo ryšio tinklas — viešasis ryšių tinklas, kurio galiniai taškai nėra fiksuoti. Viešosios fiksuotojo telefono ryšio paslaugos — viešosios telefono ryšio paslaugos, teikiamos viešuoju fiksuotojo ryšio tinklu.

pagrindinės pajamos tinkle

Viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos — viešosios telefono pagrindinės pajamos tinkle paslaugos, teikiamos viešuoju judriojo ryšio tinklu. Viešojo judriojo telefono ryšio aktyvus abonentas — abonentas, kuris per ataskaitinį laikotarpį kuriuo nors būdu sumokėjo mokesčius ar įvykdė telekomunikacinį įvykį, nepriklausomai nuo to, ar abonentas naudojosi išankstinio apmokėjimo paslaugomis, ar už paslaugas apmokėjo pagal sąskaitas.