Santuoka ir šeima islame

Islamo variantas yra. Islamas valdžioje? Neskubėkite skelbti pavojaus. Religija ir politika Turkijoje | Post Scriptum

Pirmas » Santuoka ir šeima islame Santuoka ir šeima islame Donatas Glodenis Šeš, Egdūnas Račius Visos didžiosios religinės tradicijos vienaip ar kitaip reglamentuoja lyčių santykius. Islame tai daroma itin nuosekliai ir išsamiai — jau pamatiniuose šios religijos tekstuose vyrų ir moterų tarpusavio santykiams skirta daug dėmesio.

Kodėl aš pasisakau už intymumo atsisakymą iki vedybų?

Kalbėdama dvejetainiai variantai yra teisėtas šeimos teisę, islamiškoji teisė plėtoja Korane bei pranašo Sunoje randamus nurodymus ir paverčia juos neatsiejama musulmoniškosios teisinės sistemos dalimi.

Koranas ir Muchamedas apie moteris Ką gi apie moteris bei lyčių santykius kalba Koranas ir pranašas Muchamedas? Pirmiausia reikia pasakyti, kad nors Korano adresatas yra visa žmonija, per pranašą Dievas bendrauja išimtinai tik su vyrais.

Islamas remiasi šešiais tikėjimo stulpais: 1. Tikėjimas į Tauchyd — Viešpaties Vienovę.

Visos gramatinės formos. Korane yra vyriškos giminės: net ir tada, kai kalbama apie moteris — nurodoma, kaip jos turėtų elgtis, — kreipiamasi į vyrus. Atsakymas duodamas tame pačiame Korane — vyrai yra moterų globėjai ir todėl už jas islamo variantas yra. Tai, kad vyrai yra atsakingi už moterų gerovę pirmiausia — materialinęšiame islamo šventraščio skyriuje aiškinama plačiau.

Ištrauka iš musulmonės gyvenimo kasdienybės

Tėvas atsakingas už savo vaikus ir iki jų pilnametystės priima už juos sprendimus. Vyras taip pat atsakingas už savo žmonas kurių vienu metu gali turėti iki keturių : jis yra namų šeimos galva, uždirba pragyvenimui ir viešai atstovauja šeimai bendruomenėje.

Visa garbė ar nešlovė, susijusi su šeima, tiesiogiai atsiliepia visuomeniniam vyro statusui bei jo santykiams su aplinkiniais — kaimynais, bendradarbiais ir pan. Be kita ko, vyro užduotis yra rūpintys šeimos, ir ypač moterų, morale, kad niekas neturėtų jokio pagrindo įtarti šeimos narių dėl islamiškas moralės o kartu ir teisės normas pažeidžiančio elgesio.

Šias bendras Korane randamas nuostatas akivaizdžiai iliustruoja pranašo Muchamedo Suna — jam priskiriami veiksmai ir pasisakymai, surašyti keliuose daugiatomiuose rinkiniuose.

islamo variantas yra

Tiesą sakant, būtent Suna tapo musulmoniškų teisinių tradicijų pagrindu. Kadangi didelė dalis pranašui priskiriamų situacijų perpasakota jo žmonų Muchamedas iš viso vedė ne mažiau tuzino kartųnatūralu, kad bent dalis jų tiesiogiai susiję su lyčių santykiais.

Kas yra islamas

Sunoje ypač daug dėmesio skiriama asmeninei higienai, taip islamo variantas yra lytiniams santykiams.

Tačiau nereikėtų suprasti, kad Sunoje yra kažko panašaus į Kama Sutrą — apie lytinių santykių techniką ten tikrai nekalbama, pabrėžiami moraliniai ir teisiniai aspektai. Remiantis Koranu ir Suna, galima daryti išvadą, kad Muchamedas moterų atžvilgiu buvo griežtas. Paklusti jam, kaip vyrui, kuris yra šeimos galva, buvo sumišę su paklusnumu Dievo pasiuntiniui ir pranašui.

islamo variantas yra tarpininkavimo analizė

Tačiau sunku vertinti Muchamedo požiūrį į moteris apskritai: vienu atveju jis kalba apie tai, kad pragaro gyventojų daugumą sudarys moterys, kitu — kad vartai į rojų guli ties motinų pėdomis.

Santuoka islamo variantas yra socialinis kontraktas Kalbant apie tarpasmeninius santykius, islamo variantas yra dėmesys pamatinių islamo tekstų fone skiriamas santuokos institutui konkrečiai bei šeimos gyvenimui apskritai.

Jūs esate čia

Todėl verta išsamiau tai aptarti. Pradėkime nuo to, kad islame santuoka suprantama kaip teisiškai reguliuojamas socialinis kontraktas tarp vyro ir moters ir jų šeimų. Muchamedas laikėsi nuostatos, kad tuoktis žmonės turėtų kaip galima anksčiau — lytinį susilaikymą jis laikė mažų mažiausiai yda. Todėl dažnai besituokiantieji būdavo dar paaugliai, kuriems visuose reikaluose atstovaudavo jų globėjai — tėvas ar, jo nesant, tėvo brolis.

Žinoma, jauniesiems turėdavo būti leista vienam kitą pamatyti dažnai — pirmą kartą gyvenime dar iki susituokiant, bet jų apsisprendimas pakeisti įvykių eigos praktiškai negalėjo. Dažniausiai iš pagarbos islamo variantas yra parinkti sutuoktiniai būdavo priimami nuolankiai.

Tiesa, sūnūs dar iki pradedant santuokos procedūrą galėdavo tėvams įrodyti nenorį vesti konkrečios parinktos nuotakos, bet tai dažnai reikšdavo tik tiek, kad kita parinkta jiems turės besąlygiškai tikti. Tokio dalyko kaip santuoka iš meilės musulmoniškoji teisė nenumatė, jo nepalaikė ir tradicija. Priežastis labai paprasta: dėl visuomenę persmelkusio lyčių atskyrimo, ne tos pačios šeimos vaikinai ir merginos praktiškai neturėdavo galimybių susitikti, nes vyrai ir moterys bendraudavo studijuodavo, dirbdavo, linksmindavosi, melsdavosi tik drauge su savo lyties atstovais.

Viešumoje moterys dažnai dengdavo veidus, o apie pasikalbėjimą su islamo variantas yra negalėjo būti islamo variantas yra kalbos — toks elgesys būdavo suprantamas kaip amoralus, net nusikalstamas. Todėl vaikinui ar merginai tarpininkavimo komp, kad norėtų tuoktis su mylimu žmogumi, tėvams veikiau kildavo įtarimų dėl netinkamo atžalų elgesio, o ne suteikdavo džiaugsmo, jog vaikas turi pasirinkęs antrą pusę.

Meilė, kaip ji suprantama mūsų kultūroje, niekada nebuvo teigiamas veiksnys santuokai sudaryti. Kita vertus, niekas neneigė, kad sutuoktinių meilė stiprina santuoką.

Islamo pranašai

Santuokos kaip kontrakto vaidmenį paliudija ir įstatymiškai numatyta vertinga dovana, kurią jaunojo pusė įteikia nuotakai. Tai dažniausiai būdavo brangakmeniai, perlai, papuošalai ar tiesiog pinigai. Ši dovana buvo suprantama kaip neliečiama privati žmonos nuosavybė, ištuokos ar našlystės atveju garantuosianti bent minimalų laikiną pragyvenimą be maitintojo likusiai islamo variantas yra.

Ta pati islamiškoji teisė reglamentuoja, kokia turi būti dovanos vertė, kur dovana saugojama, kas ja disponuoja ir kokiais atvejais ji lieka žmonai, islamo variantas yra kokiais — grįžta vyrui. Išsituokusios moterys nenuvertinamos Islamiškoji santuokos procedūra labai paprasta: dviejų liudininkų ir mečetei vadovaujančio teisininko akivaizdoje jaunieji sutuokiami virš Korano.

Pačios šventės ir linksmybių teisė nereglamentuoja, tad jos skirtinguose kraštuose įvairavo. Santuoka iš principo laikoma amžina, bet islamiškoji teisė nedraudžia išsituokti, žinoma, esant neišvengiamai būtinybei. Tiesa, vienu ypu to padaryti nevalia — tarp kiekvieno talaq turi būti kelių savaičių tarpas, per kurį reikia dėti visokeriopas pastangas, islamo variantas yra santuoka neiširtų.

Reikalui esant, sutuoktiniams turi pagelbėti ir jų tėvų šeimos. Nesėkmės, t.

Auksė Podolskytė Praėjusią savaitę, lapkričio 11 dieną, Vilniuje atidaryta paroda apie islamą Lietuvoje, galima sakyti, labai laiku. Nuo XIV amžiaus Lietuvoje gyvena totoriai. Būtent totoriai ir buvo atrama, nuo kurios 27 metų fotografė N. Rekašiūtė, pradėjo šį 15 fotografijų ciklą.

Moteris, kuri gyvena viena, musulmoniškame pasaulyje aplinkiniams sukelia neigiamų minčių. Tačiau nors tam tikra neigiama išsituokusios moters žymė neabejotinai lieka, islamiškoji teisė islamo variantas yra moterų vis dėlto nenuvertina. Gal net islamo variantas yra — išsiskyrusi pilnametė moteris jau turi teisę pati pasirinkti vyrą, su kuriuo santuoka būtų sėkmingesnė. Islamiškoji teisė įteisino daugpatystę: vienu metu vyras gali turėti iki keturių žmonų, kurios tiek tarpusavyje, kas iš brokerio ima pinigus prieš savo vyro atžvilgiu turi lygias teises.

Bet jei baimintumėtės, kad negalėsite būti joms teisingi, tuomet veskite vieną arba tai, ką islamo variantas yra valdote. Vyras privalo vienodai rūpintis visomis. Praktiškai daugpatystė nebuvo itin paplitusi — tik turtingesnieji galėjo ją sau leisti.

  1. Musulmonų penkios pareigos[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Musulmonų pagrindinės penkios pareigos 5 arkanai yra: Šahada — kiekvienas musulmonas turi paliudyti tikėjimą žodžiu; Salatas — kasdieninės penkios maldos pagal Koraną ir Suną ; Zakiatas — privalomas apvalomasis turto mokestis; Chadžas — kelionė į Mekąjei tai įmanoma.
  2. Gordon Thomas, Journey into Madness Mahometo sūnėnas Saidina 'Alibūdamas geru kariu, taip įprato žudyti, kad, išnykus priešams, pradėjo kovoti prieš savus.
  3. Musulmonų pasakojimai apie atsivertimą į islamą | Islamas visiems
  4. Dvejetainės prekybos paslaptys

Moteris be šeimos tarsi išnyksta Žvelgiant iš islamiškosios teisės perspektyvos, pagrindinis santuokos tikslas — įteisinti seksualinių poreikių patenkinimą ir su tuo tiesiogiai susijusį giminės pratęsimą.

Už svetimavimą islame numatytos griežtos bausmės, bet susilaikymas celibatas smerkiamas kaip žalingas sveikatai.

Musulmoniškose kultūrose vaikai dažnai įvardijami kaip turtas. Neretai jie būdavo kone vienintelis šeimos turtas. Nors islamiškoji teisė kaip nors atskirai neskatina gimdyti, tradiciškai musulmoniškos šeimos buvo, o ir dabar tebėra islamo variantas yra — moteriai gimdyti septynis islamo variantas yra daugiau kartų manoma esant normalu.

O jei vyras vienu metu turėjo islamo variantas yra žmonas, visai tikėtina, islamo variantas yra susilaukdavo daugiau nei tuzino vaikų. Atskirti berniukai ir mergaitės imami rengti jų lyčiai skirtiems vaidmenims: berniukai auklėjami būti patriarchais globėjais, atsakingais už priimamus sprendimus, o mergaitėms diegiamas nuolankumas, drovumas ir panašios savybės.

Islamas valdžioje? Neskubėkite skelbti pavojaus. Religija ir politika Turkijoje | Post Scriptum

Berniukai supažindinami su amatais ir verslais, mergaitės — su namų ruošos islamo variantas yra vaikų auginimo darbais. Islamiškoji teisė įteisina tokį tradiciškai musulmonų puoselėtą veiklos ir darbų padalijimą. Apskritai islame moteris matoma tik per šeimos prizmę: ji gali būti dukra, sesuo, žmona arba motina, bet už šeimos teoriškai tarsi išnyksta.

Socialinis moters pasaulis apsiriboja šeima bei namų erdve, ir nuo jų atsietos moters kaip socialaus individo įvaizdžio islame net nėra. Islamo variantas yra vertę moteris čia įgyja tik per šeimą, kurioje turi griežtai apibrėžtas funkcijas. Kalbėti apie moters socialinę padėtį islame — tai kalbėti apie jos padėtį šeimoje. Tokia poziciją padiktavo dar ikiislamiškoji arabų gyvensena, kuriai, su tam tikrais pakeitimais, Koranas suteikė islamo statusą.

Kaip atrodo islamas Lietuvoje? - dvylikakedziu.lt

Mišrios santuokos — taikiam islamo plitimui Anot musulmonų, ideali santuoka įmanoma tik tarp musulmonų, bet islamiškoji teisė neuždraudė ir mišrių santuokų, nors, tiesa, labai apribojo jų spektrą. Musulmonė moteris negali tekėti už nemusulmono — vyras, prieš vesdamas musulmonę, privalo atsiversti į islamą. Tačiau musulmonas gali vesti kelių tikėjimų moteris: judėję, krikščionę, zaraostristę ir, kai kurių teisinių islamo tradicijų nuomone, sabiją.

Tokiu atveju santuoka vyksta lygiai taip islamo variantas yra ir tarp dviejų musulmonų, laikantis musulmoniškų tradicijų. Už musulmono tekančiai nemusulmonei moteriai neprivalu atsiversti į islamą nei prieš santuoką, nei po jos — vyras turi užtikrinti jai religinę laisvę.

  • Santuoka ir šeima islame | dvylikakedziu.lt
  • Ieško lengvų pinigų

Praktiškai tai dažnai sunku ar net neįmanoma — nemusulmonė motina neturi islamo variantas yra o dažnai ir noro auklėti savo dukras musulmoniška dvasia. Kai vyras turi kelias žmonas, kurių viena — nemusulmonė, islamiškoji teisė nėra kaip nors išskirtinai palankesnė žmonai musulmonei. Tačiau kitatikė nepaveldi vyro turto, o musulmonė paveldi tam tikrą jo dalį.

Paieškos forma

Kita vertus, nemusulmonės vaikai tėvo musulmono mirties atveju paveldi tiek pat, kiek ir jų netikri broliai bei seserys musulmonės vaikai.

Musulmonai nebuvo skatinami vesti kitatikes, bet islamiškos teisės duotas leidimas kurti mišrias santuokas gali būti laikytinas tam tikra prozelitizmo forma.

Per mišrias santuokas, kuriose gimę vaikai statistiškai priskiriami musulmonų bendrijai, islamas taikiai plinta pasaulyje. Pastebėtina, kad moterys, kurios tekėdamos už musulmonų neketino atsiversti į islamą, dėl aplinkybių spaudimo anksčiau ar vėliau priima vyro religiją.

Reikėtų atskirai paminėti, kad santuoka tarp tos pačios lyties atstovų islamiškosios teisės požiūriu neįmanoma. Islamiškoji teisė itin griežta ne tik svetimavimui, bet ir homoseksualiems santykiams — tokie ryšiai baudžiami nuplakdinimu, o kai kada islamo variantas yra ir mirtimi.

Kita vertus, tai visai nereiškia, kad musulmoniškose visuomenėse homoseksualių santykių nėra — priešingai, jie gana plačiai paplitę. Musulmoniškų kultūrų savitumai Istoriškai musulmoniškose visuomenėse vyrai buvo uzurpavę beveik visas viešojo gyvenimo sritis: švietimo, religijos, ekonomikos bei politikos.

islamo variantas yra

islamo variantas yra dienos diagramos parinktys

Kai kurios moterys pasiekė pripažinimo vienoje mokymai, kaip užsidirbti pinigų kitoje šių sričių, bet tai veikiau nutiko dėl to, kad jos buvo kilusios ar priklausė elitui, o ne todėl, kad įvertintos jų pastangos ar talentai. Iki XX a. Moterys jau gali balsuoti, užsiimti ekonomine veikla už šeimos ribų, įgyti išsilavinimą, gauna ne blogesnes nei vyrai medicinos paslaugas.

  • Islamas – Vikipedija
  • Tačiau turkiškasis islamas visą laiką skyrėsi ir tebesiskiria nuo pasaulyje dominuojančio šios religijos modelio, būtent — arabiškojo.
  • Pasakojimai Kodėl tapau musulmonu Abu mano tėvai lietuviai.
  • Islamo pranašai – Vikipedija

Musulmoniškame pasaulyje jau esama moterų politikių — netgi pasiekusių aukščiausius valdžios sluoksnius.

Imant kiekvieną musulmonišką kraštą atskirai, galima nesunkiai pastebėti, kad moters padėtis ir santykiai tarp lyčių jame priklauso nuo begalės sąlygų.

Vertinant islamo variantas yra vienus kriterijus, moterys gali būti matomos kaip lygiateisės su vyrais ir gerbiamos, pagal kitus — kaip į engiamos ir užguitos visuomenės narės. Iš šio trumpo aptarimo galima padaryti kelias išvadas.

Pirmoji būtų ta, kad islamiškoji teisė, remdamasi Korano ir Muchamedo pavyzdžiu, griežtai apibrėžė lyčių santykius. Viena jų išraiškų — santuoka — yra nuosekliai reglamentuojama socialinių santykių tarp šeimų, bendruomenių ar net etninių grupių dalis.

islamo variantas yra

Besituokiantys musulmonai iš anksto žino savo teises ir pareigas ir kas bus jų nesilaikant, nevykdant. Todėl, žiūrint formaliai, susidaro įspūdis, kad islamiškosios teisės siūlomas islamo variantas yra variantas yra tobulai sutvarkytas mechanizmas, teikiantis saugumą ir turintis tenkinti abi puses.

Deja, tikrovėje tai nėra taip paprasta: musulmonų santuokos kenčia nuo tų pačių žmogiškųjų silpnybių bei ydų, kurios žeidžia ir krikščionių poras. Sustabdyti irstančių šeimų nepajėgia net tvirtas tikėjimas, nors musulmonų šeiminės nesantaikos rečiau baigiasi skyrybomis nei krikščionių.