Prekybos mokyklų laboratorinis mokymas,

Turinys

  Trumpas projekto aprašymas santrauka Projekto esmė: Projektas prekybos mokyklų laboratorinis mokymas prekybos sektoriaus praktinio mokymo centrui Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykloje įkurti.

  bithumb atsiliepimai

  Įgyvendinant projektą bus atliktas mokyklos patalpų remontas ir įkurti praktinio mokymo biurai, mokomieji kabinetai, prekybos įrengimų laboratorija bei įsigyti baldai, mokomoji, kompiuterinė ir programinė įranga.

  Prekybos praktinio mokymo centras bus skirtas prekybos įmonių vadybininkų padėjėjams, prekybos konsultantams, apskaitininkams, kasininkams ir kitiems prekybos specialistams rengti.

  demura rekomenduoja brokerį

  Informacija apie projektų valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą: Už projekto valdymą atsakingi — projekto vadovas, projekto finansininkas, projekto koordinatorius ir projekto viešųjų pirkimų specialistas. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

  Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Švietimo sistema Lietuvoje — m. Buvo įsteigtas Vilniaus prekybos technikumasVilniaus geležinkelių transporto technikumasKlaipėdos žemės ūkioPanevėžio hidromelioracijosRietavo žemės ūkioTelšių taikomosios dailės technikumai, Šiaulių medicinos mokykla bei kitos specialiosios vidurinės mokyklos. Naujas sovietinės Lietuvos švietimo etapas prasidėjo m. Vietoje visuotinio privalomo septynmečio mokymo įvestas visuotinis privalomas aštuonmetis mokslas.

  Projekto tęstinumas: Praktinio mokymo centro eksploatavimo išlaidos bus padengiamos iš bendrų prekybos mokyklų laboratorinis mokymas skirtų asignavimų. Už sukurtos infrastruktūros naudojimą bus atsakinga mokykla, paskirti asmenys, bus paskirti atsakingi už įrangos ir patalpų naudojimą, saugojimą.

  prekybos mokyklų laboratorinis mokymas

  Mokykla numato tęsti prekybos specialistų rengimą, veiklą finansuojant iš mokyklai skirtų asignavimų. Įgyvendinimo eiga:.

  brokeris drekt priemokos apskaičiavimo galimybė