EUR-Lex - l - EN - EUR-Lex

Eurųpos vertybinių popierių birža

 • Gerbiamieji, Šių metų lapkričio 30 d.
 • Į jos prekybos sąrašus bus įtrauktos 1,4 tūkst.
 • Baltijos šalių depozitoriumai sujungti į Nasdaq CSD — Nasdaq Baltic
 • Investicinių paslaugų teikimas — licencijuojama veikla 1.
 • Bitcoin čiaupai per valandą
 • vertybinių popierių birža - English translation – Linguee
 • Europos vertybinių popierių biržų veiklos ypatumai | Šdvylikakedziu.lt
 • Minimali operacijos suma su brokeriais

Projektai 72 straipsnis. Biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimai 1. Priežiūros institucija, vadovaudamasi Europos eurųpos vertybinių popierių birža popierių ir rinkų institucijos patvirtintais skaičiavimo metodais, nustato ir taiko grynųjų pozicijų, eurųpos vertybinių popierių birža bet kuriuo metu gali turėti bet kuris asmuo pagal sutartį dėl biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietose, įskaitant ekonomiškai lygiaverčius nebiržinės prekybos sandorius, dydžio apribojimus.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti pozicijų apribojimai nustatomi dėl visų vieno asmens turimų pozicijų ir dėl jo vardu bendru grupės lygmeniu turimų pozicijų siekiant: eurųpos vertybinių popierių birža užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka; 2 skatinti tinkamas kainos nustatymo ir atsiskaitymo sąlygas, neleisti, kad susidarytų rinką iškreipiančios pozicijos, ir užtikrinti išvestinių finansinių priemonių pristatymo mėnesio kainų ir neatidėliotino pagrindinės biržos prekės sandorio kainų santykį, kuris nedarytų poveikio kainų susidarymui pagrindinės biržos prekės rinkoje.

Europos vertybinių popierių biržų veiklos ypatumai

Biržos prekių išvestinių eurųpos vertybinių popierių birža priemonių pozicijų apribojimai netaikomi pozicijoms, turimoms ne finansų įstaigos arba ne finansų įstaigos vardu, kurias galima objektyviai įvertinti nustatant, kad jos skirtos tiesiogiai su tos ne finansų įstaigos komercine veikla susijusiai rizikai mažinti. Nustatant pozicijų apribojimus nurodomos aiškios biržos prekių išvestinės finansinės priemonės pozicijos, kurią asmuo gali turėti, maksimalaus dydžio kiekybinės ribos.

eurųpos vertybinių popierių birža kaip įdiegti robotą dvejetainėms galimybėms

Atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos patvirtintus skaičiavimo metodus, priežiūros institucija nustato kiekvieno išvestinių finansinių priemonių sandorio, įskaitant ekonomiškai lygiaverčius nebiržinės prekybos sandorius, pozicijų limitus.

Nustačiusi esminius biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pateiktinos pasiūlos arba atvirųjų pozicijų pokyčius arba kitus reikšmingus pakeitimus rinkoje, susijusius su pateiktina pasiūla arba atvirosiomis pozicijomis, priežiūros institucija peržiūri ir koreguoja nustatytus pozicijų apribojimus, vadovaudamasi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos patvirtintais skaičiavimo metodais.

eurųpos vertybinių popierių birža ar įmanoma užsidirbti pinigų įsilaužimui

Priežiūros institucija privalo pranešti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai tikslius biržos prekių išvestinių finansinių eurųpos vertybinių popierių birža pozicijų apribojimus, kuriuos ketina nustatyti.

Priežiūros institucija koreguoja biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimus atsižvelgdama į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nuomonę arba pateikia šiai institucijai pagrindimą, kodėl mano, kad pakeitimų nereikia. Priežiūros institucija, nustačiusi biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimus, kurie prieštarauja Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nuomonei, nedelsdama savo interneto svetainėje paskelbia pranešimą, kuriame išsamiai paaiškina šių pozicijų apribojimų nustatymo motyvus.

 • Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose virtuali prekyba birzoje vertybinių popierių birža" pavadinimo pakeitimui į AB "Vilniaus vertybinių popierių birža".
 • Efektyvios investicijos internetu
 • virtuali prekyba birzoje - 10 psl. - Rašto darbas - dvylikakedziu.lt
 • Baltijos šalių depozitoriumai sujungti į Nasdaq CSD
 • Vertybinių popierių biržos atsiradimo istorija.
 • Она придет к нему беспомощная, раздавленная утратой, и он со временем докажет ей, что любовь исцеляет .

Kai ta pačia biržos prekių išvestine finansine priemone dideliu mastu prekiaujama prekybos vietose, esančiose ne vienoje valstybėje narėje, tos prekybos vietos, kurioje prekybos mastas yra didžiausias, priežiūros institucija nustato bendrą pozicijų apribojimą, taikytiną visai prekybai ta biržos prekių išvestine finansine priemone.

Priežiūros institucija, nustatanti bendrą biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimą, laikoma centrine priežiūros institucija.

Uždarbis.lt: Europos Vertybinių popierių biržos - Uždarbis.lt

Centrinė priežiūros institucija dėl taikytino bendro biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimo ir jo pakeitimų konsultuojasi su kitų prekybos vietų, kuriose ta išvestine finansine priemone prekiaujama dideliu mastu, priežiūros institucijomis. Priežiūros institucija, nesutinkanti su centrinės priežiūros institucijos siūlomu bendru biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimu, raštu išsamiai išdėsto visas priežastis, kodėl, jos nuomone, nesilaikoma šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pozicijų apribojimų reikalavimų.

Priežiūros institucijų ginčus dėl bendro biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimo sprendžia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. Prekybos vietų, kuriose prekiaujama ta pačia biržos prekės išvestine finansine priemone, priežiūros institucijos ir tos grąžinimo galimybė prekės išvestinės finansinės priemonės pozicijų turėtojų priežiūros institucijos bendradarbiauja, įskaitant keitimąsi informacija, reikalinga stebint ir taikant bendrus pozicijų apribojimus.

internetinių uždarbio kursų peržiūra

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.