Tapti tarpininku,

tapti tarpininku

Įgyvendindama naujojo Darbo kodekso nuostatas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia įstaigas, institucijas ar organizacijas bei asmenis teikti kandidatus į tarpininkus, kurie dalyvaus sprendžiant kolektyvinius darbo ginčus. Kandidatūrų laukiama iki m.

Teikti kandidatus kviečiamos profesinių sąjungų organizacijos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos, darbdaviai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, aukštosios mokyklos ir asmenys, pageidaujantys tapti tarpininkais. tapti tarpininku

Kviečiama tapti tarpininkais, padėsiančiais spręsti kolektyvinius darbo ginčus

Į tarpininkų sąrašus ketverių metų kadencijai gali būti įtraukti nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir turintys specialiųjų žinių, reikalingų kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, fiziniai asmenys.

Kandidatūros teikiamos laisva forma.

pamm sąskaitą, kaip suprasti

Teikime turi būti nurodytas asmens tapti tarpininku, pavardė, kontaktinė informacija, informacija apie kandidato išsilavinimą, kandidato į tarpininkus specialiosios žinios, reikalingos kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, taip pat darbo ir tarpininkavimo patirtis jeigu kandidatas jos turi. Įstaigos, institucijos ar organizacijos ir asmenys, pageidaujantys tapti tapti tarpininku, kartu su teikimu ministerijai prideda ir šiuos dokumentus: kandidato į tarpininkus sutikimą būti įrašytam į tarpininkų sąrašą; dokumentų, perka brokerį kandidatą į tarpininkus turint specialiųjų žinių, reikalingų kolektyviniams darbo ginčams dėl interesų spręsti, kopijas; priklausomybės ligų centro arba asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotą pažymą, kad kandidatas nepiktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis; kandidato į tarpininkus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tapti tarpininku.

tapti tarpininku

Nurodyti dokumentai ir teikimas tapti tarpininku pateikiami tapti tapti tarpininku, paštu arba elektroniniu paštu. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas tarpininkų sąrašas per 3 darbo dienas nuo tarpininkų sąrašo patvirtinimo dienos bus paskelbtas ministerijos interneto svetainėje www.

Tarpininkų sąrašas bus sudaromas 4 metams.

Ministrė ypatingą teritorinių darbo biržų vadovų dėmesį atkreipė į vieną iš pagrindinių šio tikslo įgyvendinimo priemonių — darbuotojų motyvacijos ir kvalifikacijos didinimą darbe, taip pat kokybiškų techninių galimybių darbe užtikrinimą. Posėdyje akcentuota, jog Lietuvoje nedarbas šiuo metu siekia 8,4 proc. Šie jaunuoliai bus skatinami dalyvauti savanoriškoje veikloje, jiems bus padedama įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą tapti tarpininku integruotis į darbo rinką. Neaktyviam jaunimui bus teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos su jaunimu dirbančiose organizacijose, o motyvuotiems jaunuoliams bus suteikiami trūkstami gebėjimai ir kompetencijos.

Tarpininkas — tai nešališkas nepriklausomas ekspertas, kuris padeda kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų šalims suderinti jų interesus ir pasiekti abi puses tenkinantį kompromisinį susitarimą. Tarpininką iš tarpininkų sąrašo pasirenka ginčo komisija bendru susitarimu.

Tarpininkų tapti tarpininku ir kelionės išlaidų dydį ir apmokėjimą nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro tapti tarpininku Nr.

Rusija ir Ukraina turi pačios išspręsti dialogų sureguliavimo klausimus, o Baltarusija yra suinteresuota, kad regione išliktų taika ir stabilumas, praneša Tapti tarpininku Baltarusija su nuoroda į Baltarusijos Nacionalinės asamblėjos Atstovų rūmų tarptautinių reikalų komisijos vadovą Valerijų Voroneckį. Šis punktas bus papildomai įtrauktas į įstatymą, kurį parlamentas turėtų apsvarstyti antrojo svarstymo metu lapkričio 16 dieną. Pataisas pristatė deputatas iš valdančiojo "Petro Porošenko bloko" Ivanas Vinikas. Kremliuje jau sureagavo į tai, pavadinę tokį sprendimą Ukrainos suvereniu reikalu.

A nustatytos tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas. Dėl detalesnės informacijos tapti tarpininku kreiptis į Socialinės partnerystės skyrių, tel. Dalintis Nedarbingumas per karantiną: tapti tarpininku išduos iki 60 dienų Taip pat skaitykite.