Sutelktinės paskolos „Avietė“

Mano tarpininko paraiška

kas mūsų laikais gali uždirbti pinigus

Naudotojo patvirtinimai 1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Bendrovė laiko Naudotojo patvirtinimus, kad: 1. Naudotojo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs; 1. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Taisykles, su jomis sutinka laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis; 1.

Naudotojas sutinka ir leidžia Bendrovei, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausančioms bendrovėms, šių Taisyklių 4 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, arba aktyviai veikiant Naudotojui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis; 1.

Naudotojas yra Lietuvos Respublikoje mano tarpininko paraiška gyvenantis veiksnus ir teisnus Lietuvos Respublikos pilietis, kuris šių Taisyklių tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų; 1.

Būsto paskolos paraiška

Registracijos tvarka ir sąlygos 2. Teisę prašyti kredito turi bet kuris asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 1. Naudotojui keliamus reikalavimus, tačiau gauti kreditą gali tik tie asmenys, kurie yra registruoti Sistemos duomenų bazėje ir atitinka Bendrovės nustatytus reikalavimui kreditui gauti.

Kodėl naudinga?

Prieš registraciją, Naudotojas pirmiausiai privalo įdėmiai perskaityti Sistemoje pateiktas vartojimo kredito sutarties sąlygas ir standartinę informaciją apie vartojimo kreditą bei Sistemoje patvirtinti, kad jas perskaitė ir suprato. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą su Paraiška, Sistema suformuoja Vartojimo kredito sutarties projektą ir šias Taisykles koduojantis unikalus MD5 algoritmo 32 simbolių su bitų 16 baitų maišos reikšme kodas toliau — MD5.

Naudotojas privalo įdėmiai perskaityti Taisyklės ir Vartojimo kredito sutarties projektą bei pateikti atitinkamą patvirtinimą Sistemoje.

Sutelktinės paskolos „Avietė“ - INVEGA

Taisyklės ir Vartojimo kredito sutartis bei kiti dokumentai yra išsaugomi Naudotojo paskyroje. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima pvz. Naudotojo pateikta Paraiška yra pradedama nagrinėti ją gavus, Taisyklių 3 skyriuje nustatyta tvarka, ir po šio vertinimo Bendrovė priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su juo. Kredito sutartis su Naudotoju sudaroma ir kreditas išmokamas tik Naudotojui patvirtinus savo mano tarpininko paraiška ir valią tiesioginio kontakto metu naudojant originalų asmens tapatybės dokumentą ar bet kuria iš šių priemonių: 2.

Naudojant elektroninį parašą: a Tvirtinant informaciją apie savo asmens tapatybę naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą, Naudotojas turi pateikti Bendrovei elektroniniu paštu ar per Sistemą savo asmens tapatybės dokumento originalo kopiją, patvirtintą naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, kuris atitinka Reglamento ES Nr.

Naudojant tiesioginį vaizdo nuotraukos perdavimą iDenfy.

Sutelktinės paskolos „Avietė“

Naudotojo tapatybės nustatymo procese gali dalyvauti tik vienas Naudotojas. Šio perdavimo metu atitinkamas tapatybės dokumentas fiksuojamas vienu iš šių būdų: i asmens tapatybės kortelė ir leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje fotografuojami iš abiejų pusių; ii asmens paso atveju fotografuojamas dokumento puslapis, kuriame yra šio fizinio asmens nuotrauka bei paso viršelis.

Naudojant elektroninės bankininkystės priemones: a Tvirtinant savo asmens tapatybę naudojant mano tarpininko paraiška bankininkystės priemones, Naudotojas perveda į Bendrovės sąskaitą simbolinį 0,1 EUR dešimt euro centų registracijos mokestį, atliekant šį mokėjimo pavedimą nurodant bankui pateikti gavėjui mokėtojo asmens kodą.

Pavedimo mokėjimo paskirtyje Naudotojas nurodo jam mano tarpininko paraiška MD5 kodą.

  • Padėties valdymo galimybės
  • Klicimetro uždarbis internete už paspaudimus
  • Pokalbio galimybė

Užsienyje patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija yra tinkama Naudotojo tapatybės nustatymui, jei toks dokumentas yra legalizuotas ir patvirtintas dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Registracijos mokestis nėra laikomas su kreditu susijusiu mokesčiu, kadangi jis yra taikomas tik registracijos Sistemoje metu, mano tarpininko paraiška jo sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja Naudotojo ateityje prašyti ar priimti kredito lėšas ir negarantuoja, jog Bendrovė nuspręs suteikti ir išmokės kredito lėšas Naudotojui kreipiantis dėl vartojimo kredito.

Nustatant tapatybę šių Taisyklių 2. Naudotojo tapatybės duomenys, nustatyti nuotoliniu būdu, yra saugomi Bendrovėje ar pas jos pasitelktus trečiuosius asmenis 10 metų nuo sandorių mano tarpininko paraiška dalykinių santykių su Naudotoju pabaigos dienos tuo formatu, kuriuo surinkti.

Šalių sutarimu, Naudotojo asmens tapatybės ir valios patvirtinimas bet kuriuo iš 2.

Operacijos

Registracijos internete metu Naudotojas privalo nurodyti slaptažodį, kurį sudaro Naudotojo savarankiškai pasirinkta, unikali ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacija, skirta mano tarpininko paraiška Naudotojo tapatybę ir įsitikinti Naudotojo valia vykdant mano tarpininko paraiška Taisykles, jose nustatyta tvarka sudarytas Vartojimo kredito sutartis ar kitus sandorius su Bendrove.

Registracijos per Tarpininkus tvarka ir sąlygos: 2. Gavusi tinkamai mano tarpininko paraiška popierinę kredito Paraišką arba Sutartį priklausomai nuo TarpininkoBendrovė patikrina Naudotojo kreditingumą ir nenustačius priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima pvz. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti kreditą — apie Paraiškos patvirtinimą, Bendrovė mano tarpininko paraiška Naudotoją trumpąja tekstine žinute SMSsiunčiama Naudotojo nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, ar elektroniniu paštu.

Registracijos per Tarpininkus atveju Naudotojui telefoninio pokalbio metu yra žodžiu pasakomi ir prisijungimui prie Sistemos reikalingi duomenys. Pasikeitus Naudotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, Naudotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Bendrovę ir pakeisti papildyti mano tarpininko paraiška profilio duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje arba skambinant Bendrovei telefono numeriu: 8 Naudotojas turi teisę išsiregistruoti iš Sistemos duomenų bazės tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal Vartojimo kredito sutartį ir pateikdamas atitinkamą rašytinį prašymą.

Gavusi šį prašymą Bendrovė per 14 keturiolika dienų išregistruoja Naudotojo duomenis iš Sistemos duomenų bazės ir informuoja apie tai Naudotoją raštu prašyme nurodytu adresu.

Paraiškos kreditui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos 3. Paraišką Naudotojas gali teikti tik jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį Naudotojo vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito mano tarpininko paraiška ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms ir kitiems asmenims, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 kaip užsidirbti pinigų sėdint namuose per internetą. Naudotojo tvarių pajamų.

Naudotojo pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai suprantami kaip Naudotojo šeimos pajamos, išlaidos ir finansiniai įsipareigojimai, išskyrus atvejus, jei Naudotojas pateikia įrodymų, kad tinkamam kreditingumo vertinimui pakanka informacijos tik apie Naudotoją. Šeima yra laikomi susituokę asmenys. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama bet kuriuo iš šių būdų: 3. Tokiu būdu pateiktos Paraiškos pateikimo faktas ir jos duomenys yra patvirtinami pasirašant popierinę Kredito sutartį.

Pateikdamas Paraišką Naudotojas patvirtina, jog: 3. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Vartojimo kredito sutarties projekto sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti; 3.

kriptovaliutos prizmė kaina paprasta strategija 60 sekundžių dvejetainiai variantai

Naudotojas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas taip skolintis yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai; 3. Naudotojas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį mano tarpininko paraiška su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Naudotojas yra pajėgus įvykdyti; 3. Naudotojas yra ar olympus yra demonstracinė sąskaita? ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo kreditingumą; 3.

Naudotojo prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Naudotojas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo mano tarpininko paraiška kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Naudotojui, o Paraiška yra teikiama gavus sutuoktinio kas yra baras prekyboje kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus; 3.

Naudotojas supranta, jog kredito palūkanų norma yra nustatyta atsižvelgiant į Bendrovės prisiimamą didelę riziką skolinant nuotoliniu, iš dalies automatizuotu ir greitu būdu, nereikalaujant jokio prievolių vykdymo užtikrinimo, o taip pat į santykinai dideles išlaidas priverstine tvarka išieškant nedideles pinigų sumas.

Šalys susitaria, jog Naudotojo mobilus elektroninis parašas, Paraiškos mano tarpininko paraiška metu Naudotojo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Sistemos duomenų bazės išrašas apie Naudotojo veiksmus jo paskyroje Sistemojeyra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jo lape.

Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Bendrovės taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, Bendrovė įvertina Naudotojo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su Naudotoju, jei šis Bendrovės nustatyta tvarka ir sąlygomis pateiks savo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones.

mano tarpininko paraiška

Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo vertinimo metu gautų rezultatų, Bendrovė apie tai informuoja Naudotoją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo kreditingumo mano tarpininko paraiška. Atsižvelgdamas į Naudotojo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis mano tarpininko paraiška kitas aplinkybes, Bendrovė nustato kredito sumos ir termino limitą Naudotojui.

Kredito limitas gali būti padidintas Bendrovės vienašaliu sprendimu. Bendrovė turi teisę atsisakyti svarstyti Naudotojo pateiktą Paraišką jeigu Naudotojas yra pažeidęs bet kurią šių Taisyklių nuostatą ar anksčiau su Bendrove sudarytų kitų sandorių sąlygas 3. Nusprendus suteikti kreditą, Sistema sudaro Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jo identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją Sistemos duomenų bazėje registruotu Naudotojo elektroninio pašto adresu.

  • Kas yra galimybė paprastais žodžiais
  • Būsto paskolos paraiška | Luminor
  • Kaip milijardieriai uždirbo savo pinigus
  • Taisyklės | dvylikakedziu.lt
  • Čia jūs tikrai galite užsidirbti pinigų
  • Užsidirbti pinigų internete be priedų android
  • Правду знала только элита АНБ - «ТРАНСТЕКСТ» взламывал сотни шифров ежедневно.

Suteikiant vartojimo kreditą per Tarpininką, Naudotojui gali būti pateikiamas ir popierinis Vartojimo kredito sutarties egzempliorius. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Naudotojo banko sąskaitą jei tokių būtų sumoka Naudotojas.

Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka 4. Tvarkydamas asmens duomenis Kredito davėjas vadovaujasi m. Naudotojui registruojantis, kreipiantis į Naudotoją dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su Naudotoju sudarytas sutartis, Naudotojo asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: 4. Naudotojo asmens duomenys tvarkomi duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai : 4. Asmens duomenys apie Naudotoją gali būti gaunami duomenų šaltiniai : 4. Taisyklių 4.

Tokiu atveju duomenys gali būti teikiami siekiant teisėtų Bendrovės ar trečiųjų šalių interesų. Naudotojo asmens duomenys taip pat gali būti teikiami Bendrovės atžvilgiu veikiantiems duomenų tvarkytojams pvz. Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina tikslų įgyvendinimui. Plačiau apie mano tarpininko paraiška gavėjus žr. Atsižvelgiant į tai, kad LR vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato Bendrovės pareigą prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą, vadovaujantis atsakingojo skolinimo principu, įvertinti Naudotojo kreditingumą, remiantis pakankama informacija, gauta iš Naudotojo, ir taip pat atlikus patikrinimą kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrindžiant Naudotojo pateiktą informaciją kitais įrodymais, šių Taisyklių 4.

Kaip galime padėti?

Naudotojo asmens duomenys saugomi: 4. Naudotojas yra informuotas apie savo teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Naudotojo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Bendrovė ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo pateikia Naudotojui informaciją apie veiksmus, kurių Bendrovė ėmėsi mano tarpininko paraiška prašymą, arba informuoja apie veiksmų pagal pateiktą prašymą nesiėmimo priežastis.

Kai Naudotojo prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, ypač dėl jų pasikartojančio turinio ir pateikiami dažniau nei kartą per mėnesį, Bendrovė turi teisę: 4. Naudotojo prašymas įgyvendinti jo pasirinktą teisę pagal Taisyklių 4. Prašyme Naudotojas turi aiškiai nurodyti, kokią teisę ir kokia apimtimi siekia įgyvendinti.

Naudotojo tapatybė nustatoma šiais būdais: 4. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti sudaromas taip, kad Bendrovė galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą ir pranešimo turinį, mano tarpininko paraiška elektroninį parašą ir pranešimą pateikusį asmenį; 4. Naudotojas yra informuotas apie savo teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis konkrečiu tikslu informuojant Bendrovę.

Vadovaujantis LR elektroninių ryšių įstatymo 61 straipsnio 2 dalimi, Bendrovei siekiant pateikti sutarties sudarymo, vykdymo ar kitokios susijusios aplinkybės, kuri, vadovaujantis teisės aktais, gali sukelti teisinių padarinių, įrodymus, gali būti daromi telefoninių pokalbių su Naudotoju įrašai.

Prieš pradedant įrašymą, Naudotojas yra žodžiu informuojamas apie tokį įrašymą ir jo tikslą.

mano tarpininko paraiška

Šių duomenų tvarkymas atliekamas siekiant Bendrovės teisėto intereso. Naudotojas, manydamas, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, turi teisę pareikšti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Naudotojo asmens duomenų pateikimas yra reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti vartojimo kredito sutartį.

Naudotojui nepateikus tam tikrų asmens duomenų ir Bendrovei negalint jų patikrinti iš kitų šaltinių, sutartis gali būti nesudaryta.

operacijų kopijų apžvalgos

Naudotojas gali daryti įtaką visoms šių Taisyklių 4 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir geriausi pamm sąskaitos makleriai. Tuo tikslu Naudotojas privalo kreiptis į Vidutinis porų nepastovumas ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo.

Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šių Taisyklių 4 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai. Konfidencialumas 5.

Mano tarpininko paraiška patvirtina, kad bet kokia informacija apie Naudotoją, susijusi su šių Taisyklių ir Vartojimo kredito sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Bendrovė įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Naudotojo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Naudotojas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais. Naudotojas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims.

mano tarpininko paraiška

Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, Naudotojas privalo nedelsiant jį pasikeisti. Baigiamosios nuostatos 6. Taisyklės įsigalioja nuo registracijos pabaigos ir galioja iki Naudotojo išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šių Taisyklių 2.

Taupymas ir investavimas

Tokio pobūdžio Taisyklių pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Bendrovės, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Naudotojas turi teisę atsisakyti šių Taisyklių pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos Naudotojas bus pilnai atsiskaitęs su Bendrove pagal vartojimo kredito sutartis.

Apie vienašališkai daromus pakeitimus Naudotojas mano tarpininko paraiška būti informuotas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai.

Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.

Looking to finance a project or do business with the EU ?

Bendrovė yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Bendrovės veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kurios adresas korespondencijai - Žirmūnų g.