Naujienos ir pranešimai

Profesinis mokymas

ft prekyba kas tai yra

Profesinis mokymas Profesinis mokymas Lietuvoje Profesinis mokymas Lietuvoje Pagrindiniai bruožai Profesinio mokymo programos skirtos įvairaus amžiaus ir išsilavinimo asmenims.

Pirminis profesinis mokymas skirtas ne jaunesniems kaip 14 m. Baigus programas įgyjamos Europos kvalifikacijų sandaros EKS profesinis mokymas kvalifikacijos.

Profesinis mokymas Profesinio mokymo įstaigose galima mokytis nuo 14 metų. Į profesinio mokymo įstaigas iš užsienio profesinis mokymas jaunuoliai priimami tokia pačia tvarka, kaip ir gyvenantieji Lietuvoje. Mokymasis paprastai trunka nuo 1 iki 3 metų. Galima mokytis ir pameistrystės forma — tada profesijos mokomasi tiesiogiai pas darbdavį.

Mokiniams sudarytos galimybės kartu su profesine kvalifikacija įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Profesinio mokymo įstaigų absolventai, įgiję brandos atestatą, gali stoti į aukštąsias mokyklas. Stojantiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiami papildomi balai.

Profesinis mokymas 1.

Profesinis mokymas Lietuvoje įgyvendinamas mokykline forma, tačiau praktinis mokymas ir mokymas įmonėse sudaro didžiąją mokymo programos dalį. Pirminiame profesiniame profesinis mokymas praktiniam mokymui iš viso skiriama 60—70 proc.

Tęstinio profesinio mokymo tikslas — tobulinti asmens turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba profesinis mokymas, profesinis mokymas atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją.

finansų maklerio darbuotojai

Tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos skirtos įvairaus išsilavinimo nuo pradinio iki povidurinio išsilavinimo asmenims. Besimokantiesiems gali būti keliami praktinės veiklos patirties arba būtinos kvalifikacijos profesinis mokymas. Programų trukmė — iki 1 metų, jas baigus įgyjama valstybės pripažįstama EKS lygių kvalifikacija.

Šiems asmenims finansuojamas persikvalifikavimas į Lietuvos nacionalines prioritetines profesijas, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti profesinę kryptį. Turintiems būsimą darbdavį — finansuojama tai tikslinei darbo vietai reikalinga kvalifikacija ar kompetencija.

Valdymas ir atsakomybė, socialinių partnerių vaidmuo Pagrindinė atsakomybė už profesinio mokymo politikos kūrimą ir vykdymą suteikta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija dalyvauja įgyvendinant žmonių išteklių plėtros ir profesinio mokymo politiką, organizuoja žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo tyrimus.

KPMPC taip pat kaupia ir analizuoja informaciją profesinis mokymas profesinį mokymą, rengia profesinio profesinis mokymas plėtros metodikas, vertina ir plėtoja profesinio mokymo kokybę, atlieka Nacionalinio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinio punkto ir Nacionalinio kvalifikacijų koordinavimo punkto funkcijas.

profesinis mokymas

Svarbų vaidmenį formuojant ir įgyvendinant profesinio mokymo bei kvalifikacijų sistemos profesinis mokymas atlieka patariamosios institucijos, iš kurių svarbiausios: Lietuvos profesinio mokymo taryba, centrinis profesinis komitetas ir sektoriniai profesiniai komitetai. Socialiniai partneriai įgalioti inicijuoti naujų kvalifikacijų, standartų ir profesinio mokymo programų rengimą.

profesinis mokymas dvejetainiai variantai o

Nuo m. Darbdavių profesinis mokymas dalyvauja sudarant profesinio mokymo programų turinį, vertinant programų atitiktį darbo rinkos poreikiams bei organizuojant mokymą.

Kviečiame mokytis Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre!

Jie taip pat gali profesinis mokymas profesinio mokymo įstaigų valdyme ir tapti tokių įstaigų dalininkais. Šiuo metu socialiniai partneriai, įmonės bei savivaldybės tiesiogiai dalyvauja maždaug ketvirtadalio pirminio profesinio mokymo įstaigų, turinčių viešosios įstaigos statusą, valdyme.

profesinis mokymas

Profesinis mokymas skaičiais Pirminį profesinį mokymą įgyvendina apie 70 profesinio mokymo įstaigų, m. Tęstinį profesinį mokymą vykdo apie įstaigų. Iš viso profesinio mokymo sistemoje siūloma apie kvalifikacijų.

  • Kaip paimti pinigus iš tiki brokerio
  • Dvejetainiai variantai google direct