Garantijos sąlygos

Garantijos garantija pasirinkimui, “ESU PASIRUOŠĘS VISKAM. NET IR NENUMATYTIEMS ATVEJAMS”

Turinys

  kurie uždirbo pagal pinigų formulę finansinės biržos ir prekyba

  Garantija nenumato jokių kitų žalų ir kitų pretenzijų kompensacijos. Garantijos trukmė — 24 mėnesiai. Ne vėliau kaip 6 mėnesių laikotarpyje po įrenginio pirkimo datos, garantinio laikotarpio trukmė pradedama skaičiuoti nuo įrenginio perdavimo eksploatuoti datos.

  greičio variantai

  Visos garantinės pretenzijos turi būti pateiktos iki garantijos laikotarpio pabaigos. Defekto turinčio įrenginio remontas atliekamas pateikus garantijos taloną, kuriame turi būti nurodyti: įrenginio tipas, serijinis numeris ir FD numeris; pardavimo data, antspaudas ir pardavėjo parašas; atidavimo eksploatuoti paleidimo data, įrenginį eksploatuoti atidavusio asmens parašas ir asmeninis spaudas.

  garantijos garantija pasirinkimui elektrum org

  Garantija netaikoma defektams ar žalai, kurie atsirado dėl šių priežasčių: naudojant įrenginį ne pagal paskirtį; nesilaikant prietaiso eksploatacijos, montavimo ir priežiūros instrukcijų reikalavimų; prietaisą neteisingai sumontavus ar atidavus eksploatuoti paleidus ; prijungus prietaisą prie prastos kokybės šilumos šaltinių, blogai įrengtų šildymo, dujų, vandens ir elektros tiekimo sistemų; neteisingai arba nerūpestingai eksploatuojant prietaisą; naudojant netinkamas arba nekokybiškas eksploatacines medžiagas; atsiradus natūraliam nusidėvėjimui, mechaniniams gedimams arba bet kokio pobūdžio užteršimui; įrenginį remontavo arba perdarė nesertifikuotas asmuo; veikiant nenugalimos jėgos garantijos garantija pasirinkimui stichija, gaisras, žaibas garantijos garantija pasirinkimui pan.