Paslaugos - 488942-2019

Galimybių aprašymas, UAB Sikc. dvylikakedziu.lt

Turinys

  bitcoin galimybes

  Teismas: pareigybės aprašymo reikalavimas mokėti važiuoti dviračiu pažeidė Lygių galimybių įstatymą Lygių galimybių kontrolierius kreipėsi į teismą prašydamas ištirti, ar Pavilnių ir Verkių galimybių aprašymas parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu, dalis, kuria direktoriui nustatytas specialusis reikalavimas gebėti važiuoti dviračiu, atitinka Darbo kodekso bei Lygių galimybių įstatymo nuostatas, o pripažinus prieštaraujančiu — laikyti jį panaikintu.

  Pareiškėjas pareiškime galimybių aprašymas paaiškino, kad Lygių galimybių tarnyba gavo skundą dėl galimos diskriminacijos dėl negalios darbo santykių srityje.

  tarpininkavo kursuose dvejetainių opcijų strategijos 60 sekundžių vaizdo įrašas

  Jame nurodoma, kad Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www. Kaip vienas iš kandidatams keliamų reikalavimų nurodytas gebėjimas važiuoti dviračiu. Skundą pateikęs asmuo nurodė, jog asmeniui su judėjimo, regos ar kita negalia, dėl kurios jis negali važiuoti dviračiu, toks darbo skelbimo reikalavimas apriboja galimybę eiti siūlomas pareigas, pareigybės aprašyme nėra nustatyta jokių išlygų dėl alternatyvų dviračiui, t.

  Vilniaus apygardos administracinio galimybių aprašymas teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nusprendė lygių galimybių kontrolieriaus pareiškimą patenkinti iš dalies ir pripažinti, kad Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės mero galimybių aprašymas, dalis, kurioje nustatytas specialusis reikalavimas gebėti važiuoti dviračiu, prieštarauja Lygių galimybių įstatymui ir negali būti taikoma nuo įsiteisėjusio Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo paskelbimo dienos.

  trys smailės dvejetainiai variantai

  Teismas priėjo prie išvados, kad lygių galimybių kontrolierius sprendime pagrįstai konstatavo, kad pareigybės aprašyme įtvirtintas reikalavimas direkcijos vadovui gebėti važiuoti dviračiu negali būti siejamas su jo pareiginių funkcijų vykdymu. Teisėjų kolegijos nuomone, galimybių aprašymas, kurie dėl negalios negali važiuoti dviračiu, pareigybės aprašyme yra nustatytas faktinis naudojimosi jų teisėmis apribojimas lygiai su kitais asmenimis kandidatuoti į darbo skelbime siūlomas pareigas.

  Kaip pažymi galimybių aprašymas, Lygių galimybių įstatymo nuostatos įpareigoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas pagal kompetenciją galimybių aprašymas, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

  užsidirbti pinigų internete už nuotraukų peržiūrą

  Šis teismo sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą. Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį. Kontaktai žiniasklaidai:.

  galimybių aprašymas