Realios galimybės kaip strateginės analizės metodas

matematika prekyboje kaip užsidirbti pinigų mūšiuose

Kurso paskirtis neapsiriboja strateginės analizės ir planavimo pagrindais. Strateginės analizės metodai jau seniai pateikiami atvirojoje rinkoje. Teorijos ir modeliai tikrinami praktikoje: iškeliamos ir plėtojamos naujos idėjos, o praradusios vertę — atmetamos.

  • Naudodamas galimybes valdyti riziką
  • Pajamos internete investuojant
  • Uždarbis internete be kvietimų
  • Kursas „Strategija“
  • Užsidirbti iš skaičių yra lengva ir
  • Žiūrėti visas naujienas Organizuojant suaugusiųjų mokymą si į besimokantįjį orientuoto ugdymo si paradigmoje iš esmės keičiasi ir pedagogo, ir besimokančiojo vaidmenys, jų aktyvumas, laisvė ir atsakomybė ir t.

Tačiau vien tik žinių apie šiuos modelius, koncepcijas ir metodus, net jei jos yra plačios ir šiuolaikiškos, nepakanka siekiant įgyti pranašumą prieš kitų organizacijų vadybininkus, kurie taip pat stengiasi būti gerai informuoti.

Didesnę reikšmę turi jūsų gebėjimas taikyti teorines žinias praktikoje, realistiškai ir nuosekliai mąstyti, lankstus požiūris į informacijos apdorojimą, kritiškas idėjų bei duomenų vertinimas ir, galiausiai, intuicija bei inovacinė mąstysena. Kitaip tariant, išties strateginio mąstymo apraiškos. Todėl pagrindinis šio kurso tikslas — jūsų strateginio mąstymo kokybės gerinimas remiantis įgytomis realios galimybės kaip strateginės analizės metodas ir ugdant atitinkamus įgūdžius.

realios galimybės kaip strateginės analizės metodas

Mokomoji medžiaga Vieningą kurso studijų kompleksą sudaro aštuonios knygos, chrestomatija, mokomosios situacijos, akivaizdiniai seminarai, rašomosios užduotys ir išvažiuojamoji mokykla.

Greta šiuolaikiškų strateginės analizės atlikimo ir strategijos kūrimo priemonių įvairovės kurso knygose pateikiama aibė mini scenarijų, kuriuose analizuojama pirmaujančių pasaulio kompanijų sėkmių ir nesėkmių istorija.

Kurso studijos suteikia gausybę galimybių pritaikyti pasisemtas iš knygų žinias analizuojant realių organizacijų praktiką: nagrinėjant įdomias ir turiningas mokomąsias situacijas bei organizacijos, kurioje dirbate, patirtį.

Epale - Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

Kurso turinys Kas yra strategija: strategijos reikšmė; skiriamieji strateginės vadybos bruožai; strategijos lygmenys; strateginis pasirinkimas; strateginė sėkmė ir strateginė atitiktis; stichinės ir planuojamos strategijos; strateginiai receptai; strateginio mąstymo ypatumai. Išorinės aplinkos analizė: tolimoji ir artimoji organizacijos aplinka; šakos struktūros analizė; šakos struktūros poveikis pelningumui ir konkurencijai; šakos raidos dinamika; strateginės grupės ir strateginė realios galimybės kaip strateginės analizės metodas pagrindiniai sėkmės faktoriai; pagrindinės strategijos, užtikrinančios konkurencinį pranašumą; konkurencija ir bendradarbiavimas šakoje.

realios galimybės kaip strateginės analizės metodas

Gebėjimais pagrįsta konkurencija: resursinis požiūris į strategiją; vartotojiškos vertės didinimo grandinės analizė; organizacijos ištekliai ir gebėjimai kaip konkurencinio pranašumo šaltinis; informacinių išteklių, paslėptų žinių, organizacijos papročių ir mokymosi vaidmuo kuriant bei perteikiant gebėjimus; konkurencinių pranašumų stabilumas.

Organizacija: suinteresuotosios šalys, organizacijos atsakomybė ir paskirtis; organizacijos paskirties, strategijos, vertybių ir normų atitiktis; pagrindiniai misijos formuluotės elementai; suinteresuotų šalių analizė; korporacinė ir socialinė atsakomybė.

Konkurencinė ir korporacinė strategija: strateginis pasirinkimas; realios galimybės kaip strateginės analizės metodas konkurencinio pranašumo kūrimo ir naudojimo strategijos; radikalaus posūkio strategija; strateginių galimybių vertinimo būdai; korporacinė strategija; prekių rinkos strategijos; diversifikacija; integracija; susiliejimai ir prijungimai.

Strategijos realizavimas: kultūra ir pokyčiai: pagrindiniai struktūrų tipai ir juos atitinkantys organizaciniai mechanizmai bei sistemos; pagrindiniai strateginės kontrolės svertai ir sistemos; organizacijos struktūros ir strategijos atitiktis; naujos organizacinės formos; kultūra ir strategija; kultūrinis tinklas; korporacinė ir organizacinė kultūra; atsižvelgimas į nacionalinių kultūrų ypatumus; organizacinė paradigma; strateginių pokyčių valdymas; pasipriešinimas pokyčiams ir strateginis dreifas; pokyčius lemiantis lyderiavimas.

naftos prekybos omskas

Tarptautinė strategija: tarptautinės strategijos ypatumai; tarptautinės strategijos tipai; pasaulinė prekyba ir tarptautiniai konkurenciniai pranašumai; tarptautinės vartotojiškos vertės didinimo grandinės analizės metodai; realios galimybės kaip strateginės analizės metodas šakų ir tarptautinių kompanijų tipai; globalizacija ir regionalizacija; tarptautinė konkurencija paslaugų sferoje; strateginiai aljansai ir bendros įmonės; daugianacionalinių korporacijų valdymas.

Realios galimybės kaip strateginės analizės metodas dinamika: strateginis pozicionavimas ir operacinis rezultatyvumas; strategija kaip stabilaus organizacijos vystymosi laidas; strateginiai paradoksai ir strategijos dinamika.

Korporacinių bendrovių sprendimų priėmėjai suprato, kad sėkmė daugiausia priklauso nuo strateginių sprendimų, priimamų kartu su valdybos nariais, kokybės.

Registracijos sąlygos Registracijos anketos; pasirašyta studijų sutartis; mokėjimo dokumentų kopijos. Priėmimo pabaiga.

Klientų elgsenos anatomija – verslo ateitis