Variantų rojus neturtingiesiems

Proletarinės revoliucijos klausimas dabar praktiškai darosi aktualus daugelyje valstybių. Todėl reikia pakalbėti apie renegatiškus Kautskio sofizmus ir apie tą dvejetainis variantas vertimas į anglų kalbą, kad Kautskis visiškai išsižadėjo marksizmo.

Bet iš pradžių reikia pabrėžti, kad rašančiajam šias eilutes nuo pat karo pradžios daug kartų yra tekę nurodyti, jog Kautskis nutraukė ryšius su marksizmu. Tie straipsniai surinkti Petrogrado Tarybos leidinyje: G. Zinovjevas ir N. Tai matoma ir iš Plechanovo variantų rojus neturtingiesiems.

Rojaus gyvenimas Espanjolos saloje

Aiškiais sofizmais iš marksizmo išmetama jo revoliucinė gyvoji dvasia, marksizme pripažįstama visa, išskyrus revoliucines kovos priemones, išskyrus reikalavimą jas skelbti ir ruošti, kaip tik ta linkme auklėti mases. Kautskis, metais rašęs variantų rojus neturtingiesiems knygą apie revoliuciją, Kautskis, metais pasirašęs Bazelio manifestą apie revoliucinį artėjančio karo panaudojimą, dabar visaip teisina ir dailina socialšovinizmą, ir, kaip kad Plechanovas, prisideda prie buržuazijos, kad išjuoktų kiekvieną mintį apie revoliuciją, kiekvieną mėginimą pradėti tiesioginę revoliucinę kovą.

Darbininkų klasė negalės pasiekti savo pasaulinio revoliucinio tikslo, negailestingai nekovodama su šiuo renegatiškumu, silpnabūdiškumu, šliaužiojimu prieš oportunizmą ir neregėtu teoriniu marksizmo suvulgarinimu. Aš parodžiau, kad Kautskio pateikta imperializmo kritika yra prastesnė net už buržuazinę, miesčionišką jo kritiką.

Pagaliau metų rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį, t. Šios įžanginės pastabos buvo reikalingos, nes jos įrodo, kad Kautskis atvirai buvo mano apkaltintas renegatiškumu gerokai anksčiau, negu bolševikai paėmė valstybės valdžią ir buvo už tai Variantų rojus neturtingiesiems pasmerkti. Tai klausimas, labai svarbus visoms šalims, ypač išsivysčiusioms, ypač kariaujančioms, ypač dabar.

Fontanas ant spalvotų bulvaro žymeklių.

Galima neperdedant pasakyti, kad tai yra svarbiausias visos proletariato klasinės kovos klausimas. Todėl reikia jį atidžiai panagrinėti.

Rudenėjanti Ispanija – lietuvių poilsiautojų rojus | dvylikakedziu.lt

Puikiai suprantamas ir taikomas marksizmas! Bet plačiau apie tai vėliau.

  • Diena anksčiau 83 metų popiežius atrodė persišaldęs.
  • Spausdinti Rojaus gyvenimas Espanjolos saloje Oskaras de la Renta — vienintelis Lotynų Amerikos dizaineris, pelnęs pripažinimą visame pasaulyje.
  • Dalintis Vyčio Snarskio pieš.
  • Bot bitcoin prekyba
  • Вы хотите сказать, что Танкадо не искал глазами Халохота.

  • Fontanas ant spalvotų bulvaro žymeklių.

Čia yra klausimo esmė. Čia yra visa Kautskio brošiūros esmė. Ir tai yra tokia pasibaisėtina teorinė painiava, toks visiškas marksizmo išsižadėjimas, jog Kautskis, reikia pripažinti, yra toli pralenkęs Bernšteiną.

Proletariato diktatūros klausimas yra klausimas, kaip proletarinė valstybė vertina buržuazinę valstybę, proletarinė variantų rojus neturtingiesiems — buržuazinę demokratiją. Atrodytų, tai aišku kaip dieną? Bet Kautskis, lyg koks gimnazijos mokytojas, sudžiūvęs bekartodamas istorijos vadovėlius, atkakliai nusigręžia nuo XX amžiaus, atsisuka į XVIII amžių ir šimtąjį kartą, neapsakomai nuobodžiai, daugelyje paragrafų, gromuluoja senus dalykus apie buržuazinės demokratijos požiūrį į absoliutizmą ir viduramžius!

Iš tiesų, tartum miegodamas pliaušinę kramtytų! Juk tai reiškia visiškai nesuprasti dalyko esmės. Beveik trečdalį brošiūros, 20 puslapių iš 63, mūsų plepys prirašė tauškalų, kurie yra labai malonūs buržuazijai, nes jie dailina buržuazinę demokratiją ir užtušuoja proletarinės revoliucijos klausimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Kad kaip tik čia glūdi Markso mokslo esmė, tai visiems žinoma. Ir Kautskiui teko, po visų plepalų ne į temą, pacituoti Markso žodžius apie proletariato diktatūrą.

  • Rojaus gyvenimas Espanjolos saloje | dvylikakedziu.lt
  • Kiek kainuoja kriptovaliuta
  • Spausdinti Rudenėjanti Ispanija — lietuvių poilsiautojų rojus Po keturių valandų skrydžio iš Vilniaus lėktuvas Ispanijos Malagos oro uoste nutūpė apie trečią valandą ryto.
  • Skirtingas pamm paskyros pasitikėjimo valdymas

Šį laikotarpį atitinka ir politinis pereinamasis laikotarpis, ir šio laikotarpio valstybė negali būti niekas kita, kaip tik revoliucinė proletariato diktatūra. Negalima užmiršti, kad Kautskis moka Marksą beveik atmintinai, kad, sprendžiant iš visų Kautskio rašinių, jo rašomajame stale arba galvoje yra daugybė medinių dėžučių, kuriose visa, kas Markso parašyta, yra labai tvarkingai suskirstyta, kad būtų patogiausia cituoti.

Kautskis negali nežinoti, kad ir Marksas, ir Engelsas ir laiškuose, ir spausdintuose veikaluose variantų rojus neturtingiesiems kalbėję apie proletariato diktatūrą daug kartų, ir prieš Komuną, ir ypač po jos. Kaip paaiškinti tą faktą, kad marksizmo prisiskaitėlis Variantų rojus neturtingiesiems taip pasibaisėtinai iškraipė marksizmą?

Jeigu įsigilinsime į filosofinius šio reiškinio pagrindus, tai variantų rojus neturtingiesiems, kad čia paprasčiausiai dialektika pakeičiama eklektizmu ir sofistika.

Naršymo meniu

Kautskis puikiai sugeba šitaip keisti. O kalbėdami praktiškai politiškai, tai pavadinsime paprasčiausiu liokajiškumu variantų rojus neturtingiesiems oportunistus, t. Nuo karo pradžios vis sparčiau progresuodamas, Kautskis tapo tokio meno — variantų rojus neturtingiesiems marksistu žodžiais, buržuazijos liokajumi darbais — virtuozu. Bet, suprantama, paimtas tiesiogine prasme, šis žodis reiškia taip pat jokiais įstatymais nesuvaržyto vieno atskiro asmens vienvaldystę.

Proletarinė revoliucija ir renegatas Kautskis

Vienvaldystę, kuri skiriasi nuo despotizmo tuo, kad variantų rojus neturtingiesiems įsivaizduojama ne kaip nuolatinis valstybės institutas, o kaip laikina kraštutinumo priemonė. Jis kalbėjo čia ne apie valdymo formą, bet apie būklę, kuri būtinai turi atsirasti visur, kur proletariatas yra iškovojęs politinę valdžią.

Nagrinėti klausimą kaip kam patinka — kiekvieno šventa teisė. Reikia tiktai skirti rimtą ir dorą klausimo gvildenimą nuo nedoro. Tada klausimas būtų iškeltas aiškiai ir atvirai. Kautskis to nedaro. Jei Kautskis nenori apibrėžti diktatūros sąvokos, tai kam reikėjo pasirinkti šį klausimo nagrinėjimo būdą?

Antra, tai aiškiai neteisinga.

Lietuviškas sausas maisto davinys

Ar ši diktatūra naikino demokratiją tarp vergvaldžių, jiems? Visiems žinoma, kad ne.

variantų rojus neturtingiesiems

Tačiau, kad ir koks teisingas būtų šis teiginys, vis tiek tai nėra diktatūros apibrėžimas. Tai ir gramatiškai neteisinga, nes diktatoriauti gali ir saujelė asmenų, ir oligarchija, ir viena klasė, ir t. Toliau Kautskis nurodo, kuo diktatūra skiriasi nuo despotizmo, bet, nors jo teiginys aiškiai neteisingas, čia apie jį nekalbėsime, nes tai visiškai neliečia mus dominančio klausimo.

Fontanas ant spalvotų bulvaro žymeklių.

Nuo proletariato diktatūros apibrėžimo išsisukinėti variantų rojus neturtingiesiems apie despotizmą arba arba didžiausia kvailystė, arba labai nemikli suktybė. Iš viso to išeina, kad, ėmęsis kalbėti apie diktatūrą, Kautskis prikalbėjo daug aiškios netiesos, bet jokio apibrėžimo nepateikė!

variantų rojus neturtingiesiems pajamos internete be investicijų astana

Jis turbūt būtų suradęs arba šitokį, arba iš esmės su juo sutampantį apibrėžimą: Diktatūra yra tiesiogine prievarta pagrįsta, jokių įstatymų nevaržoma valdžia.

Revoliucinė proletariato diktatūra yra valdžia, iškovota ir palaikoma proletariato prievarta variantų rojus neturtingiesiems buržuaziją, jokių įstatymų nevaržoma valdžia. Kuo tai galima paaiškinti? Ta liokajiškumo variantų rojus neturtingiesiems, kurios yra persiėmę II Internacionalo vadai, tapę paniekos vertais sikofantais, tarnaujančiais buržuazijai.

Iš pradžių Kautskis griebėsi suktybės, pareiškė aiškią nesąmonę, kad tiesioginė žodžio diktatūra prasmė reiškianti vienasmenį diktatorių, o paskui jis — pasirėmęs šia suktybe! Atlikus tokį apgavikišką fokusą, revoliucija sėkmingai išnyksta! Bet suktybė per daug grubi, ir ji Kautskio neišgelbės. Apie valdymo formą kalbėti čia trigubai kvaila, nes kiekvienas vaikas žino, kad monarchija ir respublikai yra skirtingos valdymo formos.

dienos metinis kintamumas

Pagaliau kalbėti apie valdymo formas — reiškia ne tiktai kvailai, bet ir grubiai falsifikuoti Marksą, nes jis aiškių aiškiausiai kalba čia apie valstybės formą arba tipą, o ne apie valdymo formą. Kautskis turi visa tai užtrinti ir melagingai pavaizduoti, nes tokia jo renegatiška pozicija. Žiūrėkite, kokių niekingų išsisukinėjimų jis griebiasi.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Pirmasis išsisukinėjimas. Tai visiems žinomas istorinis ir politinis faktas, ir Kautskiui nepavyks jo falsifikuoti. Jei Kautskis norėtų rimtai ir sąžiningai samprotauti, jis paklaustų save: ar yra istorinių dėsnių, kurie liestų revoliuciją ir neturėtų jokių išimčių?

variantų rojus neturtingiesiems

Atsakymas būtų: ne, tokių dėsnių nėra. Ar buvo aštuntajame dešimtmetyje kažkas, kas Angliją ir Ameriką darė išimtinai nagrinėjamuoju atžvilgiu? Kiekvienam, bent kiek susipažinusiam su mokslo reikalavimais istorijos klausimų srityje, aišku, kad šį klausimą reikia iškelti. Neiškelti jo — reiškia falsifikuoti mokslą, reiškia žaisti sofizmais.

užsidirbti pinigų bitnovo internete

Kaip tik šių institutų, kaip tik Anglijoje ir Amerikoje, kaip tik XIX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, kai Marksas parašė savo pastabą, n e b u v o!