Reikalinga galimybė civilinius ginčus spręsti ir be teismų

Tarpininkavimo teisinis reguliavimas, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

tarpininkavimo teisinis reguliavimas

Kai komercinis bankas ruošiasi verstis tarpininkavimo viešojoje vertybinių popierių apyvartoje ir konsultavimo veikla, kurdamas tam tikslui specializuotą vidaus struktūrinį padalinį, jis turi gauti Lietuvos banko licenciją, suteikiančią teisę vykdyti vertybinių tarpininkavimo teisinis reguliavimas operacijas.

Lietuvos bankas, išduodamas banko licenciją komerciniam bankui, apriboja vertybinių popierių operacijas, jeigu komercinis bankas nepateikia Vertybinių popierių komisijos išvados apie jo pasirengimą šiai veiklai VPVAĮ 16 str.

pasaulinis finansų maklerio reitingas

Norėtume pažymėti, kad kai kuriose užsienio valstybėse kredito įstaigos įgyja teisę verstis tarpininkavimo viešojoje vertybinių popierių apyvartoje ir konsultavimo veikla, gaudamos ne centrinio šalies banko, bet vertybinių popierių tarpininkavimo teisinis reguliavimas prižiūrinčios institucijos Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos analogo išduodamą licenciją.

Pavyzdžiui, Lenkijoje bankas, norintis gauti licenciją verstis viešosios apyvartos tarpininko veikla, turi kreiptis į Vertybinių popierių ir vertybinių popierių biržos komisiją the Securities and Exchange Commission ; Latvijoje bankas, norintis verstis tarpininkavimo veikla, turi gauti Vertybinių popierių rinkos komisijos Securities Market Commission licenciją.

Tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje bankams, siekiantiems įgyti licenciją tarpininkavimo veiklai, yra keliamas reikalavimas turėti atskirą vidaus struktūrinį padalinį, kuris būtų savarankiškas banko atžvilgiu organizacine ir finansine prasme.

Reikalinga galimybė civilinius ginčus spręsti ir be teismų

Mūsų nuomone, efektyviau yra, kai licenciją bankui verstis tarpininkavimo veikla suteikia centrinis bankas, o ne kita institucija. Tokia schema yra paprastesnė, nes komercinis bankas neturi įgyti antrosios licencijos.

tarpininkavimo teisinis reguliavimas

Be to, ES teisė taip pat numato, kad kredito įstaigos įgyja teisę teikti investicines tarpininkavimo teisinis reguliavimas pagal licenciją, kurią išduoda centrinis bankas. Komercinis bankas, norėdamas gauti Vertybinių popierių komisijos išvadą apie savo pasirengimą vykdyti vertybinių popierių operacijas, komisijai turi pateikti šiuos dokumentus : 1 taisyklių priede nustatytos formos paraišką; 2 veiklos planą, ar brokeris gali išgaruoti, tarpininkavimo teisinis reguliavimas komercinis bankas ketina organizuoti ir vykdyti operacijas su vertybiniais popieriais, parengtą pagal taisyklių priede nurodytus reikalavimus; 3 komercinio banko steigimo dokumentus.

ką pasirinkti dvejetainių variantų strategiją išparduoti pinigų pasirinkimo sandorius

Plačiau komercinio banko paraiškos Vertybinių popierių komisijos išvadai gauti nagrinėjimo tvarkos bei terminų nereglamentuoja nei VPVAĮ, nei Vertybinių popierių komisijos priimti teisės aktai. Šiuose teisės aktuose taip pat nėra numatyta galimybė apskųsti Vertybinių popierių komisijos atsisakymą išduoti išvadą teismui.

didžiausias kriptovaliutų augimas kurie tikrai uždirbo internetines apžvalgas

Nesant specialaus teisinio reglamentavimo, reikia vadovautis bendromis valstybės institucijų veiklą bei jų sprendimų apskundimą reglamentuojančiomis teisės normomis. Tokios normos yra nustatytos Lietuvos Respublikos.

tarpininkavimo teisinis reguliavimas dvejetainių variantų apžvalgos pradedantiesiems