Iš ko susideda elektros rinkos kaina?

Pasirinkimo kainos ribos

Turinys

pasirinkimo kainos ribos ar verta sunkiai dirbti, norint užsidirbti pinigų

Pro 1, Siekdamas apsaugoti neprofesionaliuosius investuotojus, Lietuvos bankas nuo rugsėjo 2 d. Įvertinęs grėsmes, Lietuvos bankas nusprendė uždrausti reklamuoti, siūlyti ir parduoti neprofesionaliesiems investuotojams dvinarius pasirinkimo sandorius ir pradėti taikyti ribojimus susitarimams dėl kainų skirtumo.

Susitarimams dėl kainų skirtumo nustatomas sverto limitas, kiekvienai atskirai sąskaitai taikoma pozicijų uždarymo dėl sumažėjusios maržos taisyklė ir apsauga nuo neigiamo balanso. Taip pat nustatomas draudimas taikyti produkto platinimo skatinimo priemones ir prievolė skelbti standartizuotą įspėjimą apie riziką.

pasirinkimo kainos ribos

Minėti produktai yra sudėtingi, rizikingi, nepakankamai skaidrūs ir kyla pasirinkimo kainos ribos problemų dėl jų siūlymo, prekybos bei platinimo. Šiuo metu galiojantis ES ir Lietuvos finansų rinkų teisinis reguliavimas nėra pakankamas, kad apsaugotų neprofesionaliuosius investuotojus nuo dvinarių pasirinkimo sandorių ir finansinių susitarimų dėl kainų skirtumų keliamos grėsmės.

Lietuvos banko priimtos intervencinės priemonės apsaugos juos mūsų šalyje ir prisidės prie bendros praktikos visoje ES teritorijoje, kadangi analogiškas intervencines priemones ketina taikyti ir kitos ES valstybės.

pasirinkimo kainos ribos kaip užsidirbti pinigų išdėstant vieną straipsnį

Lietuvos banko informacija.