Programa - Kitas Variantas

Kaip įgyvendinti variantą

kaip įgyvendinti variantą

Metodikos susideda iš dviejų dalių: bendrosios ir specialiosios. Bendrojoje dalyje pateikiami bendrieji buveinių charakterizavimo klausimai.

pirkėjo pasirinkimo dydis yra

Specialiąją metodikos dalį sudaro 53 atskiri dokumentai, pateikiantys buveinių tipų charakteristikas ir kitus reikalavimus pagal sutarties techninę užduotį. Įvairioms buveinių grupėms smėlynų, vandenų, pievų, pelkių, atodangų, miškų buveinėms jie yra skirtingi, todėl kritinėms identifikavimo problemoms spręsti sudaryti apibūdinimo raktai arba lentelės, paaiškinta buveinių charakteristikai naudojama specifinė terminologija.

kaip įgyvendinti variantą finansinės galimybės

Pagal čia paaiškintą schemą yra parengtos specialiosios dalies konkrečių buveinių tipų charakteristikos ir inventorizavimo metodiniai reikalavimai. II variantas: inventorizacija atliekama dalyje šalies teritorijos. Buveinių inventorizavimas atliekas dalyje inventorizavimo kvadratų, išdėstytų tolygiai šachmatine tvarka, kad gauti duomenys atspindėtų visą šalies gamtinę įvairovę.

kaip įgyvendinti variantą

III variantas: inventorizacija atliekama tik šalies saugomose teritorijose valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose ir draustiniuose, biosferos monitoringo teritorijose, atkuriamuosiuose sklypuose. Įvertinusi trijų skirtingų inventorizavimo scenarijų potencialius rezultatus, jų panaudojimo galimybes ir lėšų jiems įgyvendinti poreikį, Aplinkos ministerija pasirinko 1 variantą, pagal kurį parengtoje EB svarbos natūralių buveinių tipų inventorizavimo visoje šalyje darbų programoje detalizuojami svarbūs aspektai.

kaip įgyvendinti variantą

Cituodami ar kitaip platindami ataskaitos medžiagą, įdėkite nuorodą. Projektas buvo vykdomas siekiant prisidėti prie Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo — m.

Kaip pasiekti savo tikslus – Psichologija Tau

Projekto vykdymo laikotarpiu — m. Visi inventorizavimo metu surinkti duomenys sukelti į EB svarbos natūralių buveinių GIS duomenų bazę. GIS duomenys apie EB svarbos natūralių buveinių paplitimą Lietuvoje publikuojami Lietuvos erdvinės informacijos portale www.

Arvydas Avulis: Kas yra sekmė ir kaip ji gaudoma

EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos kaip įgyvendinti variantą parodė, kad bendras inventorizuotų buveinių plotas Lietuvoje yra ,25 km2 arba 6,7 proc.

Pievų ir joms artimų buveinių plotas užima 18 proc.

kaip įgyvendinti variantą