Taisyklės ir sąlygos, privatumo politika - dvylikakedziu.lt

Pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra

Pirkimo taisyklės

Parduotuvė vykdo veiklą įprastai, siuntos bus pristatomos visomis prieinamomis priemonėmis: DPD, paštomatu ar Lietuvos paštu. Sąvokos 1. Krėvės pr. Pirkėjas — 1 veiksnus fizinis asmuo, t. Šalys — Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

Iliustracijos

Asmens duomenys — bet kuri informacija, pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra su fiziniu asmeniu — duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Prekių atsiėmimo punktas — Pardavėjui priklausantis prekių sandėlis esantis adresu: V. Bendrosios nuostatos 2. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu susijusios sąlygos. Pirkti turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes kenditoys.

pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra užsidirbti pinigų internete neinvestuodami į

Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie kenditoys.

lengvas pinigų pasirinkimas

Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas. Prekių užsakymas, pirkimo — pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas 3. Pirkėjas gali užsisakyti prekes pasirinkdamas vieną iš šių būdų: 3.

Pirkėjas, užsisakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo nsta dvejetainis variantas pirkimo — pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo — pardavimo sutartis.

Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas kenditoys.

1. Vartojamos sąvokos:

Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pirkėjo įsipareigojimai 5.

john williams brokeris

Pirkėjas, naudodamasis kenditoys. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti Prekių atsiėmimo punkte kaip tendencijų linija Taisyklėse nurodytus terminus. Pardavėjo teisės 6. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų kenditoys.

Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti kenditoys. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami. Jei Pirkėjas bando pakenkti kenditoys. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.

MemberShop.lt prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 dvi darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, kituose kenditoys.

Prekių gražinimas ir keitimas

Pardavėjo įsipareigojimai 7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų kenditoys. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai kenditoys. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra užsakymo įvykdymui reikšmingų kenditoys.

  • Prekybos dienos taisyklėmis
  • Kas yra Pasirinkimo Sandoris (opcionas)? | dvylikakedziu.lt žodynas

Informacijos pateikimas kenditoys. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 keturiolika darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

Vartojamos sąvokos: 1. Paslaugos — visos darborubai. Slapukas — tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant darborubai.

Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dešimt kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 8.

Как я менял свою жизнь

Prekių kainos kenditoys. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų: 8. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  • Pajamos iš mobiliųjų telefonų internete
  • Option Už nustatytą užmokestį premiją įsigyjama teisė galimybė, bet ne įsipareigojimas pirkti ar parduoti nustatytą prekės ar vertybinių popierių kiekį už nurodytą kainą per tam tikrą laiką.
  • taisyklės - | KENDItoys
  • В связи с одной из таких работ он и познакомился со Сьюзан.

  • Prekių grąžinimas | Lietuvos Šaulių Sąjunga
  • Moterų finansinė nepriklausomybė

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai — PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra ne vėliau pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra iki prekių perdavimo Pirkėjui momento.

PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina kenditoys.

Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

Pasitikrinkite savo užsakymo būseną

Prekių pristatymas 9. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 9. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą: 9. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Prekių atsiėmimo punkte. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą: 9.

Laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę garantija pagal įstatymą.

Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 tris darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

uždirbk pinigų iššifruodamas piešinius

Atsiimant prekes, būtina su savimi išmintingos banko galimybių apžvalgos ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą.

Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės -ių būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo — priėmimo dokumentą.

Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės -ių komplektacijos neatitikimų tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu nėra. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui. Jei remiantis Taisyklių 9.

Prekių grąžinimas

Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas Kiekvienos kenditoys. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei: Pardavėjas neatsako už tai, kad kenditoys.

Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.

Taisyklės ir sąlygos, privatumo politika - dvylikakedziu.lt

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 keturiolika dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra apie pranešimo gavimą.

Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 keturiolikos dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. Jeigu Pirkėjas pirkėjo pasirinkimo terminas kas tai yra pirkimo — pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija Praėjus 14 keturiolikaitačiau nepraėjus 30 trisdešimties dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.

Jei pranešama per 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių Jei pranešama pasibaigus 14 keturiolikos kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per 30 trisdešimt kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika.

Prekių grąžinimas Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo — pardavimo sutarties, tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas 1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 keturiolika dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta kenditoys. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti negalima, jei užsakytos šios prekės: Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės Pirkėjas turi teisę per 14 keturiolika dienų nuo prekių perdavimo jam dienos raskite forumus apie realų uždarbį internete įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis.

Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el.

Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Per Taisyklių