Kaip atsidaryti sąskaitą?

Grynieji pinigai per brokerio atidarymą

Turinys

grynieji pinigai per brokerio atidarymą tarpininkavimo analizė

Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatuose toliau — Nuostatai nustatyti draudimo brokerių įmonės ir draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų toliau — klientai lėšų atskyrimo ir atskiros banko sąskaitos tvarkymo reikalavimai Lietuvos Respublikoje registruotoms draudimo brokerių įmonėms ir užsienio valstybių draudimo brokerių įmonių filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje toliau — draudimo brokerių įmonė.

Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme.

Nepažįstamasis asmuo paprašė jūsų atidaryti sąskaitą? Banko sąskaitą gali atsidaryti visi fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos piliečiai, užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, pateikę vieną iš žemiau išvardintų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų: pasą; Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelę; Europos Sąjungos piliečio asmens tapatybės kortelę; Užsienio valstybės piliečio pasą.

Draudimo brokerių įmonės vadovas turi užtikrinti, kad klientų lėšos būtų atskirtos nuo draudimo brokerių įmonės lėšų. Tuo tikslu draudimo brokerių įmonės vadovas turi: 3. Draudimo brokerių įmonė gali atidaryti keletą atskirųjų banko sąskaitų grynieji pinigai per brokerio atidarymą kiekvienai iš jų bus taikomi Nuostatų reikalavimai.

Draudimo brokerių įmonės sutartyje su banku dėl atskirosios banko sąskaitos turi būti numatyta, kad šioje sąskaitoje laikomos klientų lėšos ir kad tokioms lėšoms taikomos Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo straipsnio 6 dalies nuostatos, draudžiančios į šias lėšas nukreipti išieškojimus pagal kitas draudimo brokerių įmonės prievoles.

Draudimo brokerių įmonės sutartyje su draudimo įmone turi būti numatyta, kad klientams skirtos išmokėti lėšos būtų pervedamos į atskirąją banko sąskaitą, o atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas suma — į draudimo brokerių įmonės banko sąskaitą.

Draudimo brokerių įmonė, iš draudimo įmonės gavusi lėšas, skirtas išmokėti klientams, privalo laikytis draudimo įmonės nurodymų ir vykdyti jos pavedimus. Įvykdžiusi pavedimą draudimo brokerių įmonė privalo apie tai pranešti draudimo įmonei ir pateikti jai pavedimo įvykdymą patvirtinančius dokumentus, jeigu tai nustatyta draudimo įmonės pavedime.

bitcoin maišytuvai

Draudimo brokerių įmonė, sutartyse su draudimo įmone nustatyta tvarka suderinusi atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas dydį, gali iš atskirosios banko sąskaitos pervesti draudimo įmonei lėšų sumą, sumažintą atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas dydžiu, jei grynieji pinigai per brokerio atidarymą atsiskaitymo būdas numatytas sutartyje su draudimo įmone.

Tokiu atveju draudimo brokerių įmonė, pervedusi draudimo įmonei sumą, lygią gautų iš klientų ir atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas lėšų skirtumui, turi grynieji pinigai per brokerio atidarymą 3 darbo dienas pervesti suderintą atlyginimo už draudimo tarpininkavimo paslaugas sumą iš atskirosios banko sąskaitos į savo įmonės banko sąskaitą.

pasirinkimo teisių suteikimas

Nuostatų 3. Apraše turi būti nustatyta bent: 9.

grynieji pinigai per brokerio atidarymą pastovios pavėsinės dvejetainiai variantai