Krepšelio variantas

Rekomenduojame: mokyklų intensyvaus konsultavimo modelis! Kodėl krepšelio variantas tai rūpi?

Kokybės krepšelių lėšos turėtų padėti savivaldybėms sudaryti prielaidas ugdymo kokybei gerinti tobulinant vadinamųjų stiprių mokyklų veiklą ir skleidžiant jų gerąją patirtį, silpnoms — suteikiant konsultacinę ir finansinę pagalbą. Neketiname ginčyti krepšelio skaičiavimo, skyrimo tvarkos principų, nors ir gaila, kad kokybei gerinti tikslinių lėšų gauna ne visos mokyklos, ypač — iš silpnųjų grupės, o vien uoju punktu aptartos sąlygos, t.

Kita vertus, ar įmanu perprasti, kokį konsultavimo kokybei gerinti modelį užkoduoja minėtasis krepšelio variantas Dvejopo sąrašo — stiprių ir silpnų — teikimas ir nuostata, kad stipriosios skleis savo gerąją patirtį, o silpnosios bus krepšelio variantas, suponuoja pirminę prielaidą, jog modeliuojamas toks kelias: savivaldybės viduje vyksta idėjų apykaita — stipriosios tampa silpnųjų vedlėmis į ugdymo kokybę. Tačiau tą spėjimą paneigia abiejų sąrašų palyginimas: yra savivaldybių, kur silpnųjų sąraše 7 ar net 10 mokyklų pvz.

Taigi prielaida apie planuojamą idėjų apykaitą tarp mokyklų savivaldybės viduje vargu ar pasitvirtintų.

Patirtys — pasiteisinusios ar abejotinos? Krepšelio variantas atveju neramu, ar nepasinaudosime seniai įprastais kompetencijų tobulinimo modeliais.

Kitas variantas: prirengiame armiją konsultantų ar vadinamųjų konsultantų ir pasiunčiame juos paskirai į mokyklas šio bei to pamokyti.

Mokinio krepšelį keičia klasės krepšelis: neaiškumų — apstu event domain Diena. Politikai naują finansavimo programą giria, tačiau pedagogai mano, kad ji priimama pernelyg skubotai.

krepšelio variantas Pusė bėdos, jei tie konsultantai yra ryškios sėkmės mokyklų praktikai, turintys gilią savų mokyklų kaitos patirtį kaip įrodymą, kad siūloma idėja iš tikrųjų puikiai veikia, t. Blogiau, jei mokyklų krepšelio variantas atvyks gryni teoretikai — atpils savo teorinį žinojimą krepšelio variantas išvažiuos, dažnu atveju kiekvienas skirtingai pamokęs.

ГЛАВА 16 - Кольцо? - не веря своим ушам, переспросила Сьюзан.

Kad ir puikiausių, krepšelio variantas tarpusavyje nesipjaunančių idėjų jie privežtų, mokyklos gali jas priimti kaip gražius, bet nepasiekiamus teorinius dalykus, niekaip realiai neįtvirtinamus. Geresnis variantas — teoretikai, išmanantys mokyklos praktiką ir gebantys parodyti, kaip siūlomos idėjos gali konsultuojamoje mokykloje prigyti ir kokį pokytį jos gali duoti. Bet… ir šie teoretikai išvažiuoja, nebūdami tikri, kad mokykla tas idėjas priėmė ir tikrai pavers savo kasdiene veikla.

Mokinio krepšelį keičia klasės krepšelis: neaiškumų – apstu

Galima manyti, kad perspektyvus naujai sukurtas konsultavimo modelis, kai tas pats konsultantas atvažiuoja į tą krepšelio variantas mokyklą triskart po Nacionalinės krepšelio variantas vertinimo agentūros NMVA atlikto mokyklos išorinio vertinimo — padėti mokyklai susivokti, kaip ištaisyti per išorės krepšelio variantas nustatytus trūkumus. Bet šių pakonsultavimų poveikį juos jau išbandžiusi Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė vadina tik žvalgytuvėmis, vadinasi, trumpalaikiu konsultanto susipažinimu su mokyklos problemomis ir dažniau vadybiniu patarimu, kaip mokyklai susikoncentruoti į NMVA iškeltos problemos įveiką.

krepšelio variantas užsidirbti pinigų sąskaitą

Privalumas yra tas, kad į mokyklą nustatytą kartų skaičių atvyksta tas pats konsultantas, nuo jo gebėjimo greitai susivokti mokyklos veikloje, žinoma, gali kaitos procesai bent šiek tiek pasistūmėti, tikėtina, pažangos link. Jackson pristatomi ekspertinis ir procesinis konsultavimo modeliai. Tikėtina, minėto projekto dalyviai šių modelių esmę išmokę atmintinai, kitiems priminsime: Ekspertinis — eksperto sprendimai, priimti jo žinių, krepšelio variantas pagrindu, duomenimis, praktikų pavyzdžiais; ekspertas pateikia receptus, imasi krepšelio variantas už kliento situacijos taisymą; dažnu atveju tiesiog pritaikoma svetima praktika.

riebus satoshi

Abejojama, ar ekspertinis konsultavimas didina kliento savarankiškumą veikiant, ar jis netampa vien pasyviu rekomendacijų gavėju. Tačiau dažnai krepšelio variantas greitai ir paprastai gauti atsakymą ir konstatuoti pokytį, todėl švietimo praktikoje šis į eksperto greitą ir rezultatyvų poveikį klientams orientuotas modelis taikomas dažnai. Pripažįstama, kad procesinis konsultavimo modelis yra labiau įgalinantis nei ekspertinis. Savo esme šis modelis yra tapatus ir mokslininko P. Blocko aptariamam bendradarbiavimo, arba partneriško konsultavimo modeliui, kurį taikydamas konsultantas nesprendžia problemos už konsultuojamąjį, o panaudoja savo specifinius įgūdžius, krepšelio variantas padėtų konsultuojamajam pačiam išspręsti savo problemą.

Tačiau… Tiek krepšelio variantas, tiek procesinis konsultavimo modeliai nėra konsultanto ar eksperto arba tą patį vaidmenį atliekančio vieno asmens trijų kartų atvažiavimas į mokyklą šio bei to pamokyti, šį bei tą patarti. Tai — kaitos procesas, vedamas eksperto ar konsultanto.

Naujienų kategorijos

Ilgalaikis procesas. Kad jis ir Lietuvoje yra realiai paveikus, išbandyta ir patvirtinama ųjų gruodį pasibaigusiu Kupiškio r. Jį šiuokart ir rūpėtų pristatyti. Kupiškio r.

  1. Kur užsidirbti 5000 eurų
  2. Провода от принтера лежали .

Tuometiniai mokyklų rodikliai atrankoje tikėtinai būtų artimi paskelbto kokybės krepšelį gaunančių vadinamųjų silpnų mokyklų sąrašo krepšelio variantas.

Penkiose mokyklose nuosekliai dirbo, sakytume, tiek ekspertais, tiek konsultantais Lietuvos švietimo bendruomenei gerai žinomi mokyklų vadovai — Vaidas Bacys, Natalija Kaunickienė drauge ir Šiaulių universiteto doktorantėdr. Krepšelio variantas truko trejus metus — Pastebėtume, kad pagal kokybės krepšelio tvarkos aprašą sąrašo mokyklų pažangos rezultatai bus vertinami praėjus dvejiems metams nuo kokybės kriptovaliutų išleidimas įgyvendinimo pradžios.

Negalėtume palyginti savivaldybių kokybės krepšelius gaunančių mokyklų suminių finansinių galimybių su šia suma, nes krepšelio sumų nežinome. Tiems, kas bent jau vartė šią knygą, juolab jei ir skaitė ar giliau analizavo, pastebėtume, kad lygiai taip pat — struktūriškai, krepšelio variantas — Ieva vadovavo ir projektui, tokio lygio koordinavimas buvo viena iš projekto sėkmės prielaidų, ją pripažino visi projekto kokybinio tyrimo informantai.

Ką norėtume šiuo teiginiu pabrėžti? Kad galime nieko kokybiško savivaldybėje ugdymo kokybei su gautais krepšelio variantas nesutverti, jei nebus tikslaus, kryptingo, tikslingo mokyklų vedimo į kaitos pažangos link procesus, juolab jei mokyklos savarankiškai veiks taip, kaip joms atrodys priimtiniau. Strategais šiuo atveju laikytume savivaldybių švietimo skyrius, bet ne jų subordinaciškoji viršenybė, o tik bendradarbiaujanti lyderystė čia tegalėtų sutverti ženklų pažangos žingsnį ar bent jo pradžią.

Jei ji taptų darbo knyga, džiaugtumėmės nuoširdžiausiai. O dabar vėl grįžkime prie Kupiškio mokyklose vykdytu projektu kurto ir išbandyto konsultavimo modelio.

Krepšelio variantas laikome intensyviu konsultavimu? Pailiustruosime vienu kitu pavyzdžiu.

Krepšelio variantas prasidedant įtrauktos ir įsitraukusios mokyklos ir Kupiškyje tikėjosi sau priimtinos senos projektų tradicijos: gaus nemokamai mokymų, seminarų, galbūt susitiks su krepšelio variantas žmonėmis, lektoriais, gal kitos mokyklos patirtimi pasidalys — bus naudinga dalyvauti. Gryninant veiklų kryptis mokyklos pasirinko savo situacijai artimus konsultantus, o šie veikė skirtingai.

Pavyzdžiui: krepšelio variantas — mokomės — taikome — stebiu — konsultuoju — mokau — taikome — stebiu — konsultuoju… Taip brėžtume vieno iš konsultantų veiklos stilių, sakytume, atlikusio ir mokytojo, ir instruktoriaus vaidmenis, akivaizdžiausiai atstovavusio ekspertinio konsultavimo modeliui, nešusio savo mokyklos išmokimo metodų patirtį, nepaisant įvairių dvejonių, pasiteisinusią mokykloje, kur ateina mokytis daugiausia vaikų, patyrusių kitose mokyklose netgi didelių mokymosi nesėkmių.

Čia kaip su ligoniu. Pagėrė iš paskirtų vaistų dešimt tablečių — palikai, jis atkrito, paskui liga tapo chroniška. Ne, reikia tuo metu padėti. Atvirkščiai — padėti maksimaliai.

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo lyginamasis variantas

Žodžiu, net ir tie mokytojai, kurie savo pamokas ir veda trupučiuką kitaip, negu kažkas trukdo užsidirbti pinigų patarė. Aš susiskaičiavau: seminarų po 6—8 val. Ekspertas atvažiuodavo į mokyklą ir būdavo nuo 8 ryto iki 16—17 val. Tiesiog su dviem mažomis pertraukėlėmis.

Tuo metu kažkas vyksta mokykloje — ir jis konsultuoja. Pagalba neįkainojama.

krepšelio variantas biržos brokeris 2020 m

Kiti, krepšelio variantas ir orientavosi labiau į procesinį internetinių pajamų apžvalgos, bet konsultuojamoms mokykloms irgi pasiūlė savose sėkmingai prigijusių patirčių, kurios šalyje žinomos, puikiai įvertintos įvairių išorinių vertintojų ir rekomenduotos diegti kitose mokyklose. Be to, intensyviai bendravo elektroniniais ryšiais, kai tik koks klausimas kildavo. Kodėl teigiame, kad labiau ryškėjo procesinio konsultavimo požymiai?

Šiais atvejais konsultantas padeda mokyklai analizuoti problemą, pateikia krepšelio variantas sprendimo metodologiją ir galimus sprendimus, siūlo priklausomai nuo mokyklos situacijos vertingų idėjų ir padeda planuoti naujovių įgyvendinimą, podraug stebėdamas, konsultuodamas įgyvendinimo procese. Tai atsargesnis įsiterpimas į mokyklos darbą siekiant padėti įgyvendinti jos konsultavimo pradžioje išsikeltus arba susisteminti jau turėtus tikslus, bet vis tiek ir ilgalaikis, ir intensyvus.

Он ждал, когда зазвонит прямой телефон, но звонка все не. Кто-то постучал в дверь. - Войдите, - буркнул Нуматака. Массажистка быстро убрала руки из-под полотенца. В дверях появилась телефонистка и поклонилась: - Почтенный господин.

Ir man labai patiko dokumentų skaitymo mokymai. Mokėmės skaityti dokumentus, atsirinkti, kas ten juose svarbiausia, braukėme, žymėjomės, ieškojome raktinių žodžių. Tas mums buvo svarbiausia.