Mokestinės nepriemokos atidėjimas ar išdėstymas sudarant mokestinės paskolos sutartį - Jurex

Atidėjimo galimybė yra, Pranešti klaidą

uždirbk žaisdamas su qw išvestimi

Autorius: advokatė Agnė Bilotaitė Dėl pasaulinės ekonomikos krizės Lietuvos verslui tenka susidurti ne tik su bendrais iššūkiais, atsirandančiais lėtėjančios ekonomikos sąlygomis, bet ir išaugusia mokesčių našta, kuri tik apsunkina verslo išgyvenimo galimybes.

Tačiau reikėtų nepamiršti, jog mokesčių įstatymuose yra numatyta instrumentų, padedančių subalansuoti mokesčių naštą įmonei ypač sunkiu ekonominiu laikotarpiu. Tokie instrumentai yra mokestinės nepriemokos atidėjimas arba išdėstymas su mokesčių administratoriumi sudarant mokestinės paskolos sutartį.

kaip. užsidirbti pinigų. pinigai. c. internetas

Mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnyje nustatyta, jog mokestinės nepriemokos mokėjimas atidedamas arba išdėstomas vietos mokesčių administratoriaus sprendimu.

Šio sprendimo pagrindu sudaroma mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus atidėjimo galimybė yra paskolos sutartis.

Sprendimas atidėti mokestinės nepriemokos atidėjimo galimybė yra ar jį išdėstyti gali būti priimtas nustačius dvi sąlygas, t. Mokesčių mokėtojas kartu su prašymu atidėti ar išdėstyti mokestinę nepriemoką privalo pateikti minėtas aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

Kaip nustatyta Mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 4 dalyje, tuo atveju, kai mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo galimybė yra yra atidedamas ar išdėstomas, iš mokesčių mokėtojo gali atidėjimo galimybė yra pareikalauta Civilinio kodekso nustatyta tvarka užtikrinti mokestinės nepriemokos sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija.

Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į vidutinę praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį.

Kokiais atvejais atidedama privalomoji karo tarnyba ar atleidžiama nuo karo prievolės? Nuo karo prievolės atleidžiami ar tarnyba atidedama: 1 asmenims, kurie pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais; 2 neįgaliesiems asmenims kai nustatytas darbingumo lygis iki 55 procentų ; 3 asmenims, kurie Karinės medicinos ekspertizės komisijos pripažinti netinkami privalomajai karo tarnybai; 4 dimisijos kariams; 5 pagrindinio karinio parengtumo neįgijusiems asmenims, kai jiems sukanka 60 metų; 6 moterims, išskyrus tas, kurios raštu pareiškė norą tapti karo prievolininkėmis ir ar yra baigusios aukštojoje mokykloje medicinos, slaugos ar akušerijos studijų programas. Kaip yra atidedama privalomoji karo tarnyba karo prievolininkams, kuriems atliekant tarnybą būtų padaryta neproporcingai didelė žala asmeniniams ar visuomeniniams interesams? Vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 14 dalimi, karo prievolininkas šaukiamas į privalomąją karo tarnybą gali pateikti regioniniam Karo prievolė ir komplektavimo tarnybos padaliniui  prašymą atidėti tarnybą dėl neproporcingai didelės žalos jo asmeniniams ar visuomeniniams interesams, jei mano, jog tokia žala kiltų ir jos būtų galima išvengti, jeigu jis privalomąją karo tarnybą atliktų kitu metu. Taigi, karo prievolininkas teikdamas tokį prašymą turi įrodyti dvi aplinkybes atidėjimo galimybė yra jog privalomosios karo tarnybos atlikimas sukels neproporcingai didelę žalą ir įrodyti, jog tarnybą atliekant kitu metu žalos bus išvengta.

Finansų ministro m. Mokesčių mokėtojui laiku nesumokėjus įmokų pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą mokėjimo grafiką, skaičiuojamos padidintos palūkanos, o nesumokėjus palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį — palūkanų delspinigiai.

Kitos įžvalgos

Padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos atidėjimo galimybė yra. Padidintų palūkanų ir palūkanų delspinigių dydis yra lygus delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį dydžiui.

Mokesčių mokėtojas gali prašyti mokesčių administratoriaus atidėti iki vienerių metų arba išdėstyti mokestinių nepriemokų ar baudų už administracinį nusižengimą mokėjimo terminus. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo prašymo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą pateikimo dienos. Prašymas atidėjimo galimybė yra arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą gali būti pateiktas po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso straipsnio 2 dalyje.

Remiantis Mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 6 dalimi, jeigu mokesčių mokėtojas nesilaiko mokestinės paskolos sutarties sąlygų, ji nutraukiama. Šiuo atveju už mokestinę paskolą sumokėta palūkanų suma perskaičiuojama atsižvelgiant į faktiškai pasinaudotą mokestinės paskolos sumą, o nuo likusių nesumokėtų sumų nepertraukiamai skaičiuojami delspinigiai.

Mokestinės paskolos sutartis taip pat nutraukiama, jei mokesčių mokėtojui iškeliama bankroto byla.

didelis kriptovaliutų nepastovumas kaip uždirbti bitkoinus ios

Manytina, kad mokestinės paskolos sutartis yra itin patrauklus instrumentas su laikinais finansiniais sunkumais susiduriančiai įmonei, padedantis išvengti mokumo problemų ir su jomis susijusių vėlesnių neigiamų pasekmių, todėl neturėtų būti pamirštas svarstant įmonės finansinės būklės stabilizavimo galimybes.