Kita naudinga informacija

Galimybė parduoti įstatinio kapitalo akcijas

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime, be kita ko, turi būti nustatyta: 1 akcijų įsigijimo tikslas; 2 maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius; 3 terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėnesių; 4 maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina; 5 savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina, išskyrus atvejus, kai akcijos įsigyjamos siekiant suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant bendrovės, patronuojančios galimybė parduoti įstatinio kapitalo akcijas dukterinės bendrovės galimybė parduoti įstatinio kapitalo akcijas, stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka, skirti bendrovės akcijų kaip išmoką už veiklos vea variantas darbuotojams, kurių profesinė veikla ir ar priimami sprendimai gali turėti reikšmingą įtaką prisiimamai rizikai, taip pat kai akcijos įsigyjamos siekiant bendrovės išleistas konvertuojamąsias obligacijas pakeisti į šios bendrovės akcijas.

galimybė parduoti įstatinio kapitalo akcijas

Savų akcijų pardavimo tvarka turi užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovė savas akcijas gali įgyti bendrovės valdybos jeigu ji nesudaroma, — bendrovės vadovo sprendimu, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka.

  1. Vaizdo samouczków internetu uždirbti
  2. Remiantis LR akcinių bendrovių įstatymo redakcija toliau — ABĮbendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas: 1.
  3. Bitcoin keičiasi uždarbio apžvalgomis

Bendrovės valdybos jeigu ji nesudaroma, — bendrovės vadovo sprendimui mutatis mutandis taikomi šio straipsnio 2 dalies 1—4 punktuose nustatyti reikalavimai.

Bendrovė negali įsigyti savų akcijų, jeigu tokiu atveju jos nuosavas kapitalas taptų mažesnis už apmokėto įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

X nuo 07 01 Žin. Bendrovei draudžiama įsigyti nevisiškai apmokėtas savas akcijas, išskyrus šio Įstatymo 45 straipsnio 12 dalyje nustatytą atvejį. Bendrovė gali įsigyti savas akcijas, jeigu bendrovėje yra sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti, kurio dydis yra ne mažesnis už įsigyjamų savų akcijų įsigijimo verčių sumą.

bitcoin naujokas

Bendrovė, įsigijusi savų akcijų, neturi teisės naudotis jų suteikiamomis šio Įstatymo nustatytomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis. Akcijų priėmimas prievolės įvykdymui užtikrinti yra prilyginamas savų akcijų įgijimui.

tikrai užsidirbti pinigų

Kai bendrovės akcijas įgyja galimybė parduoti įstatinio kapitalo akcijas dukterinė bendrovė, laikoma, kad akcijas įgyja pati bendrovė, kurios akcijos įgyjamos. Kai bendrovės akcijas įgyja asmuo, veikiantis savo vardu, bet dėl šios bendrovės galimybė parduoti įstatinio kapitalo akcijas, laikoma, kad akcijas įgyja pati bendrovė, kurios galimybė parduoti įstatinio kapitalo akcijas įgyjamos.

dvejetainių variantų kopėčių principas

Bendrovės akcijos, įgytos šio straipsnio 21 dalyje nurodyto bendrovės valdymo organo sprendimu, turi būti perleistos suteiktos bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojų nuosavybėn šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo. Bendrovės akcijos, įgytos pažeidžiant šio straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalyse nurodytas sąlygas, turi būti perleistos kitų asmenų nuosavybėn ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo.

brokeriai, vertinantys fortų rinką kaip pradėti uždirbti iš namų

Jeigu akcijos neperleidžiamos per šioje dalyje nustatytą laiką, atitinkamai turi būti sumažintas įstatinis kapitalas, akcijos anuliuojamos ir paskelbiamos negaliojančiomis.

Jei bendrovė nepaskelbia akcijų negaliojančiomis ir jų neanuliuoja, kaip nurodyta šio straipsnio 11 dalyje, akcijos pripažįstamos negaliojančiomis ir atitinkamai sumažinamas įstatinis kapitalas teismo sprendimu.

Akcijų kainą nulemia galimi dividendai. Vieni tikisi parduoti brangiau — prieš dividendų paskelbimą, kiti tikisi naudos, gavę dividendus, todėl sutinka mokėti brangiau.

Teisę kreiptis į teismą turi bendrovės vadovas, valdyba, akcininkas ir kreditorius. Teismui priėmus sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės valdyba jei valdyba nesudaroma — bendrovės vadovas privalo bendrovės įstatuose atitinkamai galimybė parduoti įstatinio kapitalo akcijas įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir atitinkamai anuliuoti bendrovės savas akcijas.

Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas

Pakeisti bendrovės įstatai turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Už šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 11 dalyse nurodytų sąlygų laikymąsi yra atsakingas bendrovės vadovas.

Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi, kai akcijos įsigyjamos siekiant įvykdyti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą. Šiuo atveju šio Įstatymo 52 straipsnio 6 ir 7 dalys taikomos mutatis mutandis. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

efektyviausios pajamos internete bitcoin pajamos iš kompiuterio galios